Výsledky žrebovania

37. stávkový týždeň dátum žrebovania: 17. september 2017 (nedeľa)

Loto 1. ťah Jackpot: 720 137,20 €

Vyžrebované čísla:

23 24 30 32 43 45 44

Vyžrebované čísla podľa poradia:

43, 30, 32, 23, 24, 45, 44

544 314,00 €

824 305,70 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 5 1 632,90 €
IV. 4 350 37,30 €
V. 3 + 1 474 20,60 €
VI. 2 + 1 5108 6,70 €
VII. 3 7215 5,40 €
Loto 2. ťah

Vyžrebované čísla:

8 9 11 14 31 47 27

Vyžrebované čísla podľa poradia:

9, 31, 8, 47, 14, 11, 27

608 862,80 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 5 000,00 €
III. 5 11 250,00 €
IV. 4 548 25,00 €
V. 3 + 1 936 10,00 €
VI. 2 + 1 9182 5,00 €
VII. 3 9487 3,00 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.


Dátum: 20. 9. 2017 copyright © 2008 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.