Výsledky žrebovania

41. stávkový týždeň dátum žrebovania: 13. október 2019 (nedeľa)

Loto 1. ťah Jackpot: 3 667 809,30 €

Vyžrebované čísla:

5 7 8 26 30 38 10

Vyžrebované čísla podľa poradia:

30, 5, 8, 38, 7, 26, 10

568 805,00 €

3 775 504,50 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 12 711,00 €
IV. 4 625 21,80 €
V. 3 + 1 1034 9,90 €
VI. 2 + 1 9242 3,80 €
VII. 3 10860 3,70 €
Loto 2. ťah

Vyžrebované čísla:

5 21 27 29 44 45 35

Vyžrebované čísla podľa poradia:

21, 5, 27, 44, 29, 45, 35

613 761,00 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 5 000,00 €
III. 5 10 250,00 €
IV. 4 573 25,00 €
V. 3 + 1 632 10,00 €
VI. 2 + 1 6721 5,00 €
VII. 3 9484 3,00 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.


Dátum: 15. 10. 2019 copyright © 2008 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.