Výsledky žrebovania

46. stávkový týždeň dátum žrebovania: 15. november 2017 (streda)

Loto 1. ťah Jackpot: 701 603,80 €

Vyžrebované čísla:

15 17 19 28 39 42 35

Vyžrebované čísla podľa poradia:

15, 39, 42, 19, 28, 17, 35

491 956,00 €

801 162,00 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 1 5 903,40 €
III. 5 10 737,90 €
IV. 4 545 21,60 €
V. 3 + 1 584 15,10 €
VI. 2 + 1 5663 5,40 €
VII. 3 8164 4,30 €
Loto 2. ťah

Vyžrebované čísla:

7 18 25 32 39 49 27

Vyžrebované čísla podľa poradia:

25, 7, 49, 32, 18, 39, 27

598 391,20 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 5 000,00 €
III. 5 15 250,00 €
IV. 4 492 25,00 €
V. 3 + 1 618 10,00 €
VI. 2 + 1 6947 5,00 €
VII. 3 7609 3,00 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.


Dátum: 19. 11. 2017 copyright © 2008 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.