Výsledky žrebovania

50. stávkový týždeň dátum žrebovania: 12. december 2018 (streda)

Loto 1. ťah Jackpot: 1 449 239,80 €

Vyžrebované čísla:

1 2 12 15 39 41 4

Vyžrebované čísla podľa poradia:

1, 12, 39, 2, 41, 15, 4

495 444,00 €

1 543 320,80 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 5 1 486,30 €
IV. 4 469 25,30 €
V. 3 + 1 637 13,90 €
VI. 2 + 1 6996 4,50 €
VII. 3 7655 4,50 €
Loto 2. ťah

Vyžrebované čísla:

6 8 19 20 23 36 4

Vyžrebované čísla podľa poradia:

19, 36, 8, 6, 20, 23, 4

599 088,80 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 5 000,00 €
III. 5 3 250,00 €
IV. 4 631 25,00 €
V. 3 + 1 771 10,00 €
VI. 2 + 1 7540 5,00 €
VII. 3 8660 3,00 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.


Dátum: 13. 12. 2018 copyright © 2008 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.