Výsledky žrebovania

33. stávkový týždeň dátum žrebovania: 18. august 2019 (nedeľa)

Loto 1. ťah Jackpot: 2 776 390,50 €

Vyžrebované čísla:

8 9 12 29 31 33 43

Vyžrebované čísla podľa poradia:

29, 31, 8, 33, 12, 9, 43

574 985,00 €

2 892 788,10 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 1 6 899,80 €
III. 5 12 718,70 €
IV. 4 708 19,40 €
V. 3 + 1 728 14,20 €
VI. 2 + 1 7062 5,10 €
VII. 3 11329 3,60 €
Loto 2. ťah

Vyžrebované čísla:

3 5 7 19 21 29 14

Vyžrebované čísla podľa poradia:

21, 29, 5, 7, 3, 19, 14

614 997,00 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 5 000,00 €
III. 5 47 250,00 €
IV. 4 1407 25,00 €
V. 3 + 1 1273 10,00 €
VI. 2 + 1 9382 5,00 €
VII. 3 16107 3,00 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.


Dátum: 21. 8. 2019 copyright © 2008 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.