Výsledky žrebovania

12. stávkový týždeň dátum žrebovania: 21. marec 2018 (streda)

Loto 1. ťah Jackpot: 1 653 428,10 €

Vyžrebované čísla:

2 12 19 32 43 49 47

Vyžrebované čísla podľa poradia:

49, 2, 12, 43, 32, 19, 47

493 047,00 €

1 747 586,80 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 7 1 056,50 €
IV. 4 504 23,40 €
V. 3 + 1 580 15,30 €
VI. 2 + 1 5404 5,70 €
VII. 3 8608 4,10 €
Loto 2. ťah

Vyžrebované čísla:

7 13 30 32 34 36 2

Vyžrebované čísla podľa poradia:

36, 34, 7, 13, 32, 30, 2

598 609,40 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 5 000,00 €
III. 5 8 250,00 €
IV. 4 397 25,00 €
V. 3 + 1 578 10,00 €
VI. 2 + 1 6580 5,00 €
VII. 3 7684 3,00 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.


Dátum: 22. 3. 2018 copyright © 2008 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.