Výsledky žrebovania

3. stávkový týždeň dátum žrebovania: 17. január 2018 (streda)

Loto 1. ťah Jackpot: 620 461,80 €

Vyžrebované čísla:

9 14 32 41 44 46 17

Vyžrebované čísla podľa poradia:

14, 46, 44, 32, 9, 41, 17

480 159,00 €

711 961,30 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 6 1 200,30 €
IV. 4 462 24,90 €
V. 3 + 1 583 14,80 €
VI. 2 + 1 5805 5,20 €
VII. 3 7551 4,50 €
Loto 2. ťah

Vyžrebované čísla:

8 17 19 30 43 49 33

Vyžrebované čísla podľa poradia:

30, 49, 8, 19, 17, 43, 33

596 031,80 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 1 5 000,00 €
III. 5 7 250,00 €
IV. 4 372 25,00 €
V. 3 + 1 663 10,00 €
VI. 2 + 1 6801 5,00 €
VII. 3 7169 3,00 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.


Dátum: 18. 1. 2018 copyright © 2008 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.