Výsledky žrebovania

27. stávkový týždeň dátum žrebovania: 1. júl 2015 (streda) 9 489 508,80 €

Loto 1. ťah Jackpot: 1 032 508,18 €

Vyžrebované čísla:

8 20 32 34 37 40 26

Vyžrebované čísla podľa poradia:

37, 34, 32, 20, 40, 8, 26

553 081,60 €

1 134 828,28 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
I. s prémiou 6 + ****13 0 0,00 €
Bonus 6 + *****3 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 13 957,20 €
IV. 4 771 23,30 €
V. 3 12892 4,20 €
Loto 2. ťah Jackpot: 2 824 147,24 €

Vyžrebované čísla:

4 8 9 12 22 43 48

Vyžrebované čísla podľa poradia:

43, 8, 9, 12, 22, 4, 48

2 926 467,34 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
I. s prémiou 6 + ****13 0 0,00 €
Bonus 6 + *****3 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 18 691,30 €
IV. 4 912 19,70 €
V. 3 15572 3,50 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.