Výsledky žrebovania

33. stávkový týždeň dátum žrebovania: 19. august 2018 (nedeľa)

Loto 1. ťah Výška prémie: 1 000 000 € Jackpot: 4 018 823,50 €

Vyžrebované čísla:

18 20 28 32 45 48 41

Vyžrebované čísla podľa poradia:

45, 32, 48, 18, 28, 20, 41

582 837,00 €

4 137 062,80 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 1 6 994,00 €
III. 5 6 1 457,00 €
IV. 4 471 29,60 €
V. 3 + 1 547 19,10 €
VI. 2 + 1 5640 6,50 €
VII. 3 8460 4,90 €
Loto 2. ťah Výška prémie: 1 000 000 €

Vyžrebované čísla:

4 6 10 23 28 40 21

Vyžrebované čísla podľa poradia:

40, 6, 28, 4, 10, 23, 21

616 567,40 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 5 000,00 €
III. 5 10 250,00 €
IV. 4 588 25,00 €
V. 3 + 1 811 10,00 €
VI. 2 + 1 7879 5,00 €
VII. 3 10167 3,00 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.