Výsledky žrebovania

6. stávkový týždeň dátum žrebovania: 10. február 2016 (streda) 10 520 326,58 €

Loto 1. ťah Jackpot: 2 832 479,98 €

Vyžrebované čísla:

3 6 15 23 41 46 2

Vyžrebované čísla podľa poradia:

6, 3, 46, 23, 15, 41, 2

513 562,40 €

2 927 489,03 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****7 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 10 1 155,50 €
IV. 4 553 30,10 €
V. 3 10715 4,70 €
Loto 2. ťah Jackpot: 2 187 308,42 €

Vyžrebované čísla:

4 14 26 29 31 37 19

Vyžrebované čísla podľa poradia:

26, 14, 4, 29, 37, 31, 19

2 282 317,47 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****7 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 1 7 703,40 €
III. 5 6 1 925,80 €
IV. 4 660 25,20 €
V. 3 11649 4,40 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.