Výsledky žrebovania

43. stávkový týždeň dátum žrebovania: 26. október 2016 (streda) 10 349 262,74 €

Loto 1. ťah Jackpot: 405 492,74 €

Vyžrebované čísla:

1 3 19 29 47 49 34

Vyžrebované čísla podľa poradia:

1, 29, 19, 47, 3, 49, 34

438 754,40 €

486 662,31 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****6 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 17 580,70 €
IV. 4 725 19,60 €
V. 3 10609 4,10 €
Loto 2. ťah Jackpot: 646 040,24 €

Vyžrebované čísla:

23 25 26 31 35 36 5

Vyžrebované čísla podľa poradia:

23, 36, 26, 25, 35, 31, 5

727 209,81 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****6 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 7 1 410,20 €
IV. 4 295 48,30 €
V. 3 6959 6,30 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.