Výsledky žrebovania

12. stávkový týždeň dátum žrebovania: 24. marec 2019 (nedeľa)

Loto 1. ťah Jackpot: 543 392,30 €

Vyžrebované čísla:

3 4 7 20 39 40 35

Vyžrebované čísla podľa poradia:

4, 20, 7, 3, 40, 39, 35

536 429,00 €

660 928,70 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 17 473,30 €
IV. 4 579 22,20 €
V. 3 + 1 551 17,50 €
VI. 2 + 1 5846 5,70 €
VII. 3 10856 3,50 €
Loto 2. ťah

Vyžrebované čísla:

14 17 23 25 46 49 40

Vyžrebované čísla podľa poradia:

17, 49, 46, 25, 14, 23, 40

607 285,80 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 1 5 000,00 €
III. 5 4 250,00 €
IV. 4 333 25,00 €
V. 3 + 1 455 10,00 €
VI. 2 + 1 5241 5,00 €
VII. 3 7188 3,00 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.