Výsledky žrebovania

45. stávkový týždeň dátum žrebovania: 10. november 2019 (nedeľa)

Loto 1. ťah Jackpot: 4 125 362,10 €

Vyžrebované čísla:

5 6 21 27 39 47 25

Vyžrebované čísla podľa poradia:

21, 47, 27, 39, 5, 6, 25

580 109,00 €

4 235 208,30 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 15 580,10 €
IV. 4 610 22,80 €
V. 3 + 1 684 15,20 €
VI. 2 + 1 7499 4,80 €
VII. 3 10473 3,90 €
Loto 2. ťah

Vyžrebované čísla:

4 9 13 14 45 48 21

Vyžrebované čísla podľa poradia:

13, 9, 14, 45, 48, 4, 21

616 021,80 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 5 000,00 €
III. 5 8 250,00 €
IV. 4 488 25,00 €
V. 3 + 1 861 10,00 €
VI. 2 + 1 8749 5,00 €
VII. 3 9249 3,00 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.