Výsledky žrebovania

25. stávkový týždeň dátum žrebovania: 22. jún 2016 (streda) 9 347 582,32 €

Loto 1. ťah Jackpot: 449 453,41 €

Vyžrebované čísla:

19 22 29 33 41 43 8

Vyžrebované čísla podľa poradia:

29, 22, 19, 41, 43, 33, 8

445 584,80 €

531 886,60 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****8 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 2 3 341,80 €
III. 5 9 1 113,90 €
IV. 4 490 29,50 €
V. 3 9817 4,50 €
Loto 2. ťah Jackpot: 580 822,14 €

Vyžrebované čísla:

3 6 13 22 28 40 30

Vyžrebované čísla podľa poradia:

22, 28, 3, 40, 13, 6, 30

663 255,33 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****8 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 10 1 002,50 €
IV. 4 645 22,40 €
V. 3 11345 3,90 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.