Výsledky žrebovania

20. stávkový týždeň dátum žrebovania: 19. máj 2019 (nedeľa)

Loto 1. ťah Jackpot: 1 358 663,20 €

Vyžrebované čísla:

4 8 15 24 30 41 22

Vyžrebované čísla podľa poradia:

15, 4, 30, 24, 8, 41, 22

543 441,00 €

1 462 741,00 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 12 679,30 €
IV. 4 554 23,50 €
V. 3 + 1 678 14,40 €
VI. 2 + 1 6820 5,00 €
VII. 3 9080 4,30 €
Loto 2. ťah

Vyžrebované čísla:

2 6 24 26 32 43 35

Vyžrebované čísla podľa poradia:

2, 6, 32, 43, 26, 24, 35

608 688,20 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 5 000,00 €
III. 5 9 250,00 €
IV. 4 553 25,00 €
V. 3 + 1 586 10,00 €
VI. 2 + 1 5609 5,00 €
VII. 3 9244 3,00 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.