Výsledky žrebovania

47. stávkový týždeň dátum žrebovania: 19. november 2014 (streda) 5 626 323,56 €

Loto 1. ťah Jackpot: 300 000,00 €

Vyžrebované čísla:

6 8 10 13 41 44 45

Vyžrebované čísla podľa poradia:

13, 8, 41, 10, 44, 6, 45

520 452,80 €

781 897,75 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****9 0 0,00 €
I. 6 1 685 613,98 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 8 1 463,70 €
IV. 4 610 27,70 €
V. 3 13436 3,80 €
Loto 2. ťah Jackpot: 1 933 888,72 €

Vyžrebované čísla:

7 11 15 17 29 43 6

Vyžrebované čísla podľa poradia:

11, 29, 17, 43, 15, 7, 6

2 030 172,49 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****9 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 14 836,40 €
IV. 4 891 18,90 €
V. 3 15544 3,30 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.