Výsledky žrebovania

48. stávkový týždeň dátum žrebovania: 25. november 2015 (streda) 9 008 700,46 €

Loto 1. ťah Jackpot: 2 015 429,80 €

Vyžrebované čísla:

14 16 33 36 38 49 6

Vyžrebované čísla podľa poradia:

14, 36, 38, 33, 49, 16, 6

501 704,00 €

2 108 245,04 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****2 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 5 2 257,60 €
IV. 4 397 41,00 €
V. 3 9235 5,40 €
Loto 2. ťah Jackpot: 1 370 258,24 €

Vyžrebované čísla:

1 14 41 43 44 45 47

Vyžrebované čísla podľa poradia:

45, 1, 41, 44, 14, 43, 47

1 463 073,48 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****2 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 6 1 881,30 €
IV. 4 455 35,80 €
V. 3 8503 5,90 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.