Výsledky žrebovania

16. stávkový týždeň dátum žrebovania: 22. apríl 2018 (nedeľa)

Loto 1. ťah Jackpot: 2 154 817,60 €

Vyžrebované čísla:

4 6 13 16 33 35 39

Vyžrebované čísla podľa poradia:

16, 6, 35, 13, 4, 33, 39

555 057,00 €

2 260 521,80 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 8 1 040,70 €
IV. 4 580 22,90 €
V. 3 + 1 612 16,30 €
VI. 2 + 1 6570 5,30 €
VII. 3 9825 4,00 €
Loto 2. ťah

Vyžrebované čísla:

7 9 20 24 38 48 41

Vyžrebované čísla podľa poradia:

38, 24, 9, 7, 20, 48, 41

611 011,40 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 5 000,00 €
III. 5 6 250,00 €
IV. 4 556 25,00 €
V. 3 + 1 595 10,00 €
VI. 2 + 1 6018 5,00 €
VII. 3 10052 3,00 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.