Výsledky žrebovania

17. stávkový týždeň dátum žrebovania: 24. apríl 2019 (streda)

Loto 1. ťah Jackpot: 998 071,50 €

Vyžrebované čísla:

3 16 26 30 36 41 29

Vyžrebované čísla podľa poradia:

16, 26, 36, 30, 41, 3, 29

421 192,00 €

1 078 693,80 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 6 1 052,90 €
IV. 4 338 29,90 €
V. 3 + 1 427 17,70 €
VI. 2 + 1 4342 6,10 €
VII. 3 6154 4,90 €
Loto 2. ťah

Vyžrebované čísla:

5 22 25 31 39 46 17

Vyžrebované čísla podľa poradia:

39, 31, 22, 46, 25, 5, 17

584 238,40 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 5 000,00 €
III. 5 12 250,00 €
IV. 4 456 25,00 €
V. 3 + 1 561 10,00 €
VI. 2 + 1 5205 5,00 €
VII. 3 6912 3,00 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.