Výsledky žrebovania

42. stávkový týždeň dátum žrebovania: 17. október 2018 (streda)

Loto 1. ťah Jackpot: 581 170,80 €

Vyžrebované čísla:

4 28 32 37 38 41 47

Vyžrebované čísla podľa poradia:

28, 38, 37, 41, 32, 4, 47

448 950,00 €

666 808,60 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 5 1 346,80 €
IV. 4 343 31,40 €
V. 3 + 1 427 18,90 €
VI. 2 + 1 4487 6,30 €
VII. 3 6624 4,80 €
Loto 2. ťah

Vyžrebované čísla:

1 4 18 24 30 49 38

Vyžrebované čísla podľa poradia:

4, 24, 1, 30, 18, 49, 38

589 790,00 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 5 000,00 €
III. 5 7 250,00 €
IV. 4 415 25,00 €
V. 3 + 1 453 10,00 €
VI. 2 + 1 4327 5,00 €
VII. 3 7023 3,00 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.