Výsledky žrebovania

33. stávkový týždeň dátum žrebovania: 21. august 2016 (nedeľa) 9 522 635,16 €

Loto 1. ťah Jackpot: 300 000,00 €

Vyžrebované čísla:

19 26 31 43 44 45 39

Vyžrebované čísla podľa poradia:

44, 26, 43, 45, 31, 19, 39

515 646,40 €

428 911,60 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****0 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 1 7 734,60 €
III. 5 5 2 320,40 €
IV. 4 470 35,60 €
V. 3 10226 5,00 €
Loto 2. ťah Jackpot: 300 000,00 €

Vyžrebované čísla:

10 16 17 32 34 43 14

Vyžrebované čísla podľa poradia:

32, 34, 17, 16, 43, 10, 14

428 911,60 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****0 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 9 1 289,10 €
IV. 4 529 31,60 €
V. 3 10883 4,70 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.