Výsledky žrebovania

3. stávkový týždeň dátum žrebovania: 20. január 2019 (nedeľa)

Loto 1. ťah Jackpot: 2 080 207,70 €

Vyžrebované čísla:

16 27 33 38 44 47 39

Vyžrebované čísla podľa poradia:

38, 44, 27, 16, 33, 47, 39

603 642,00 €

2 195 107,50 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 14 646,70 €
IV. 4 622 23,20 €
V. 3 + 1 667 16,20 €
VI. 2 + 1 6919 5,40 €
VII. 3 9829 4,40 €
Loto 2. ťah

Vyžrebované čísla:

1 17 21 36 38 46 13

Vyžrebované čísla podľa poradia:

38, 36, 1, 21, 17, 46, 13

620 728,40 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 5 000,00 €
III. 5 11 250,00 €
IV. 4 491 25,00 €
V. 3 + 1 769 10,00 €
VI. 2 + 1 8394 5,00 €
VII. 3 8477 3,00 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.