Výsledky žrebovania

29. stávkový týždeň dátum žrebovania: 24. júl 2016 (nedeľa) 9 879 519,17 €

Loto 1. ťah Jackpot: 300 000,00 €

Vyžrebované čísla:

14 20 27 36 39 49 38

Vyžrebované čísla podľa poradia:

39, 36, 20, 14, 27, 49, 38

517 868,00 €

429 467,00 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****7 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 3 3 884,00 €
IV. 4 453 37,10 €
V. 3 10047 5,10 €
Loto 2. ťah Jackpot: 862 196,09 €

Vyžrebované čísla:

1 3 5 13 20 38 42

Vyžrebované čísla podľa poradia:

20, 13, 5, 38, 3, 1, 42

958 001,67 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****7 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 14 832,20 €
IV. 4 942 17,80 €
V. 3 15489 3,30 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.