Výsledky žrebovania

8. stávkový týždeň dátum žrebovania: 21. február 2018 (streda)

Loto 1. ťah Jackpot: 1 188 838,80 €

Vyžrebované čísla:

6 10 22 29 33 41 39

Vyžrebované čísla podľa poradia:

22, 10, 29, 6, 41, 33, 39

502 146,00 €

1 285 182,30 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 10 753,20 €
IV. 4 443 27,20 €
V. 3 + 1 519 17,40 €
VI. 2 + 1 5544 5,70 €
VII. 3 8029 4,50 €
Loto 2. ťah

Vyžrebované čísla:

16 17 22 26 27 42 19

Vyžrebované čísla podľa poradia:

17, 27, 16, 26, 22, 42, 19

600 429,20 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 5 000,00 €
III. 5 6 250,00 €
IV. 4 466 25,00 €
V. 3 + 1 535 10,00 €
VI. 2 + 1 6618 5,00 €
VII. 3 7471 3,00 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.