Výsledky žrebovania

7. stávkový týždeň dátum žrebovania: 16. február 2020 (nedeľa)

Loto 1. ťah Jackpot: 5 788 978,50 €

Vyžrebované čísla:

5 8 28 37 40 43 25

Vyžrebované čísla podľa poradia:

8, 37, 28, 5, 40, 43, 25

631 568,00 €

5 909 040,40 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 14 676,60 €
IV. 4 629 24,00 €
V. 3 + 1 909 12,50 €
VI. 2 + 1 8476 4,60 €
VII. 3 10498 4,30 €
Loto 2. ťah

Vyžrebované čísla:

10 19 21 26 27 28 41

Vyžrebované čísla podľa poradia:

10, 21, 19, 27, 26, 28, 41

626 313,60 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 1 500 000,00 €
II. 5 + 1 0 5 000,00 €
III. 5 12 250,00 €
IV. 4 655 25,00 €
V. 3 + 1 694 10,00 €
VI. 2 + 1 7291 5,00 €
VII. 3 11919 3,00 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktorejkoľvek prevádzke, ktorá je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € (vrátane) sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek prevádzke online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek prevádzka online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných prevádzkach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sú vyplácané výlučne v sídle prevádzkovateľa.