Výsledky žrebovania

51. stávkový týždeň dátum žrebovania: 17. december 2014 (streda) 4 219 452,74 €

Loto 1. ťah Jackpot: 300 000,00 €

Vyžrebované čísla:

4 10 15 26 38 46 34

Vyžrebované čísla podľa poradia:

26, 4, 46, 38, 15, 10, 34

533 007,30 €

433 251,83 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****8 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 1 7 995,10 €
III. 5 19 631,10 €
IV. 4 847 20,40 €
V. 3 14168 3,70 €
Loto 2. ťah Jackpot: 300 000,00 €

Vyžrebované čísla:

14 24 30 31 35 39 22

Vyžrebované čísla podľa poradia:

30, 31, 39, 35, 14, 24, 22

433 251,83 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****8 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 6 1 998,70 €
IV. 4 514 33,70 €
V. 3 11321 4,70 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.