Výsledky žrebovania

21. stávkový týždeň dátum žrebovania: 25. máj 2016 (streda) 8 878 653,59 €

Loto 1. ťah Jackpot: 300 000,00 €

Vyžrebované čísla:

26 29 33 37 40 41 12

Vyžrebované čísla podľa poradia:

41, 26, 29, 40, 33, 37, 12

457 205,60 €

414 301,40 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****8 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 8 1 285,80 €
IV. 4 540 27,50 €
V. 3 9319 4,90 €
Loto 2. ťah Jackpot: 327 271,37 €

Vyžrebované čísla:

13 16 31 38 40 43 45

Vyžrebované čísla podľa poradia:

16, 31, 43, 40, 13, 38, 45

414 301,40 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****8 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 5 2 057,40 €
IV. 4 534 27,80 €
V. 3 9629 4,70 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.