Výsledky žrebovania

10. stávkový týždeň dátum žrebovania: 4. marec 2015 (streda) 5 265 912,34 €

Loto 1. ťah Jackpot: 682 591,36 €

Vyžrebované čísla:

7 9 27 29 36 38 46

Vyžrebované čísla podľa poradia:

9, 29, 27, 36, 7, 38, 46

496 006,00 €

774 352,47 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****9 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 1 7 440,00 €
III. 5 13 858,40 €
IV. 4 914 17,60 €
V. 3 14959 3,30 €
Loto 2. ťah Jackpot: 503 032,96 €

Vyžrebované čísla:

5 8 10 23 31 35 42

Vyžrebované čísla podľa poradia:

23, 8, 31, 10, 5, 35, 42

594 794,07 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****9 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 13 858,40 €
IV. 4 855 18,80 €
V. 3 14375 3,40 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.