Výsledky žrebovania

48. stávkový týždeň dátum žrebovania: 4. december 2016 (nedeľa) 10 993 513,91 €

Loto 1. ťah Jackpot: 756 916,17 €

Vyžrebované čísla:

6 18 37 41 44 48 19

Vyžrebované čísla podľa poradia:

18, 48, 41, 6, 44, 37, 19

523 722,40 €

853 804,82 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****4 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 8 1 472,90 €
IV. 4 472 36,00 €
V. 3 8898 5,80 €
Loto 2. ťah Jackpot: 997 463,67 €

Vyžrebované čísla:

11 24 25 29 44 47 34

Vyžrebované čísla podľa poradia:

47, 25, 24, 11, 29, 44, 34

1 094 352,32 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****4 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 8 1 472,90 €
IV. 4 557 30,50 €
V. 3 10083 5,10 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.