Výsledky žrebovania

35. stávkový týždeň dátum žrebovania: 27. august 2014 (streda) 4 863 504,98 €

Loto 1. ťah Jackpot: 1 907 626,68 €

Vyžrebované čísla:

2 3 15 29 34 40 8

Vyžrebované čísla podľa poradia:

29, 34, 3, 40, 2, 15, 8

514 511,20 €

2 002 811,26 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****3 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 1 7 717,60 €
III. 5 16 723,50 €
IV. 4 647 25,80 €
V. 3 13209 3,80 €
Loto 2. ťah Jackpot: 1 068 584,67 €

Vyžrebované čísla:

2 12 15 17 38 45 33

Vyžrebované čísla podľa poradia:

2, 15, 12, 38, 45, 17, 33

1 163 769,25 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****3 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 8 1 447,00 €
IV. 4 712 23,40 €
V. 3 13055 3,90 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.