Výsledky žrebovania

16. stávkový týždeň dátum žrebovania: 16. apríl 2014 (streda) 6 545 844,50 €

Loto 1. ťah Jackpot: 497 795,64 €

Vyžrebované čísla:

2 4 11 19 40 44 39

Vyžrebované čísla podľa poradia:

19, 11, 40, 4, 2, 44, 39

572 449,50 €

603 698,81 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
I. s prémiou 6 + ****22 0 0,00 €
Bonus 6 + *****2 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 12 1 073,30 €
IV. 4 1011 18,40 €
V. 3 17642 3,20 €
Loto 2. ťah Jackpot: 719 410,84 €

Vyžrebované čísla:

2 5 15 21 31 42 24

Vyžrebované čísla podľa poradia:

5, 42, 2, 31, 21, 15, 24

825 314,01 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
I. s prémiou 6 + ****22 0 0,00 €
Bonus 6 + *****2 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 20 644,00 €
IV. 4 974 19,10 €
V. 3 16640 3,40 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.