Výsledky žrebovania

31. stávkový týždeň dátum žrebovania: 2. august 2015 (nedeľa) 6 777 638,27 €

Loto 1. ťah Jackpot: 800 474,69 €

Vyžrebované čísla:

11 18 19 20 26 39 6

Vyžrebované čísla podľa poradia:

39, 19, 26, 11, 20, 18, 6

630 989,60 €

917 207,77 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****5 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 13 1 092,00 €
IV. 4 731 28,00 €
V. 3 14327 4,40 €
Loto 2. ťah Jackpot: 300 000,00 €

Vyžrebované čísla:

7 14 18 27 31 41 36

Vyžrebované čísla podľa poradia:

18, 14, 41, 27, 7, 31, 36

457 747,40 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****5 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 1 9 464,80 €
III. 5 21 676,00 €
IV. 4 1008 20,30 €
V. 3 16029 3,90 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.