Výsledky žrebovania

13. stávkový týždeň dátum žrebovania: 25. marec 2015 (streda) 5 677 055,46 €

Loto 1. ťah Jackpot: 900 968,72 €

Vyžrebované čísla:

7 13 15 16 26 41 4

Vyžrebované čísla podľa poradia:

41, 13, 26, 15, 16, 7, 4

499 190,30 €

993 318,93 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****0 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 1 7 487,80 €
III. 5 5 2 246,30 €
IV. 4 764 21,20 €
V. 3 15004 3,30 €
Loto 2. ťah Jackpot: 721 410,32 €

Vyžrebované čísla:

14 19 20 28 33 41 10

Vyžrebované čísla podľa poradia:

28, 33, 19, 41, 20, 14, 10

813 760,53 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****0 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 11 1 021,00 €
IV. 4 696 23,30 €
V. 3 13169 3,70 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.