Výsledky žrebovania

16. stávkový týždeň dátum žrebovania: 15. apríl 2015 (streda) 7 894 798,25 €

Loto 1. ťah Jackpot: 300 000,00 €

Vyžrebované čísla:

10 17 27 35 40 42 24

Vyžrebované čísla podľa poradia:

10, 42, 27, 17, 35, 40, 24

581 836,80 €

445 459,20 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
I. s prémiou 6 + ****82 0 0,00 €
Bonus 6 + *****2 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 1 8 727,50 €
III. 5 14 935,00 €
IV. 4 605 31,20 €
V. 3 12327 4,70 €
Loto 2. ťah Jackpot: 938 581,59 €

Vyžrebované čísla:

8 23 26 30 40 43 47

Vyžrebované čísla podľa poradia:

8, 30, 26, 23, 40, 43, 47

1 046 221,40 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
I. s prémiou 6 + ****82 0 0,00 €
Bonus 6 + *****2 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 16 818,20 €
IV. 4 683 27,60 €
V. 3 11754 4,90 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.