Výsledky žrebovania

29. stávkový týždeň dátum žrebovania: 17. júl 2019 (streda)

Loto 1. ťah Jackpot: 2 270 234,90 €

Vyžrebované čísla:

5 8 19 20 36 37 45

Vyžrebované čísla podľa poradia:

19, 20, 5, 37, 8, 36, 45

476 245,00 €

2 361 266,90 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 17 420,20 €
IV. 4 512 22,30 €
V. 3 + 1 583 14,70 €
VI. 2 + 1 5610 5,30 €
VII. 3 8761 3,90 €
Loto 2. ťah

Vyžrebované čísla:

8 29 38 45 47 49 27

Vyžrebované čísla podľa poradia:

45, 47, 8, 38, 29, 49, 27

595 249,00 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 5 000,00 €
III. 5 5 250,00 €
IV. 4 343 25,00 €
V. 3 + 1 510 10,00 €
VI. 2 + 1 5984 5,00 €
VII. 3 6330 3,00 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.