Výsledky žrebovania

37. stávkový týždeň dátum žrebovania: 14. september 2014 (nedeľa) 4 353 350,96 €

Loto 1. ťah Jackpot: 300 000,00 €

Vyžrebované čísla:

2 6 14 24 28 45 26

Vyžrebované čísla podľa poradia:

24, 45, 6, 28, 14, 2, 26

612 791,20 €

453 197,80 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****8 0 0,00 €
I. 6 1 300 000,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 11 1 253,40 €
IV. 4 914 21,70 €
V. 3 15824 3,80 €
Loto 2. ťah Jackpot: 1 248 274,74 €

Vyžrebované čísla:

11 16 18 26 31 47 12

Vyžrebované čísla podľa poradia:

16, 11, 47, 18, 26, 31, 12

1 361 641,12 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****8 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 12 1 148,90 €
IV. 4 852 23,30 €
V. 3 14202 4,30 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.