Výsledky žrebovania

30. stávkový týždeň dátum žrebovania: 23. júl 2014 (streda) 4 209 810,20 €

Loto 1. ťah Jackpot: 1 546 569,50 €

Vyžrebované čísla:

7 16 29 33 37 46 6

Vyžrebované čísla podľa poradia:

7, 29, 16, 46, 33, 37, 6

513 349,20 €

1 641 539,11 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****9 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 19 607,90 €
IV. 4 814 20,40 €
V. 3 13912 3,60 €
Loto 2. ťah Jackpot: 707 527,49 €

Vyžrebované čísla:

5 13 18 19 31 46 26

Vyžrebované čísla podľa poradia:

13, 19, 46, 5, 18, 31, 26

802 497,10 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****9 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 10 1 155,00 €
IV. 4 710 23,40 €
V. 3 14021 3,60 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.