Výsledky žrebovania

38. stávkový týždeň dátum žrebovania: 25. september 2016 (nedeľa) 9 837 416,82 €

Loto 1. ťah Jackpot: 300 000,00 €

Vyžrebované čísla:

1 13 31 36 39 45 37

Vyžrebované čísla podľa poradia:

36, 45, 13, 39, 31, 1, 37

523 350,40 €

430 837,60 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****8 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 7 1 682,10 €
IV. 4 556 30,50 €
V. 3 10447 5,00 €
Loto 2. ťah Jackpot: 364 579,76 €

Vyžrebované čísla:

2 3 6 12 28 33 1

Vyžrebované čísla podľa poradia:

6, 33, 3, 28, 2, 12, 1

461 399,59 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****8 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 11 1 070,40 €
IV. 4 906 18,70 €
V. 3 15358 3,40 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.