Výsledky žrebovania

31. stávkový týždeň dátum žrebovania: 30. júl 2014 (streda) 4 341 071,63 €

Loto 1. ťah Jackpot: 1 617 354,29 €

Vyžrebované čísla:

31 34 36 40 43 45 49

Vyžrebované čísla podľa poradia:

43, 34, 45, 40, 36, 31, 49

497 157,50 €

1 709 328,44 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****5 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 8 1 398,20 €
IV. 4 467 34,50 €
V. 3 9067 5,40 €
Loto 2. ťah Jackpot: 778 312,28 €

Vyžrebované čísla:

12 13 34 38 46 47 18

Vyžrebované čísla podľa poradia:

46, 38, 34, 47, 12, 13, 18

870 286,43 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****5 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 13 860,40 €
IV. 4 557 29,00 €
V. 3 10307 4,80 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.