Výsledky žrebovania

22. stávkový týždeň dátum žrebovania: 27. máj 2015 (streda) 8 794 191,34 €

Loto 1. ťah Jackpot: 635 814,94 €

Vyžrebované čísla:

5 14 25 31 44 45 33

Vyžrebované čísla podľa poradia:

31, 44, 25, 45, 14, 5, 33

579 968,00 €

743 109,02 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
I. s prémiou 6 + ****06 0 0,00 €
Bonus 6 + *****6 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 1 8 699,50 €
III. 5 15 869,90 €
IV. 4 687 27,40 €
V. 3 12917 4,40 €
Loto 2. ťah Jackpot: 1 427 454,00 €

Vyžrebované čísla:

1 2 16 18 19 41 7

Vyžrebované čísla podľa poradia:

2, 1, 41, 19, 18, 16, 7

1 534 748,08 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
I. s prémiou 6 + ****06 0 0,00 €
Bonus 6 + *****6 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 9 1 449,90 €
IV. 4 578 32,60 €
V. 3 12158 4,70 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.