Výsledky žrebovania

4. stávkový týždeň dátum žrebovania: 22. január 2020 (streda)

Loto 1. ťah Jackpot: 5 345 787,80 €

Vyžrebované čísla:

12 13 25 34 37 46 18

Vyžrebované čísla podľa poradia:

13, 25, 12, 37, 46, 34, 18

529 472,00 €

5 446 924,60 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 13 610,90 €
IV. 4 516 24,60 €
V. 3 + 1 532 17,90 €
VI. 2 + 1 5887 5,60 €
VII. 3 8447 4,50 €
Loto 2. ťah

Vyžrebované čísla:

19 24 30 37 44 48 18

Vyžrebované čísla podľa poradia:

37, 48, 19, 44, 30, 24, 18

605 894,40 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 5 000,00 €
III. 5 7 250,00 €
IV. 4 414 25,00 €
V. 3 + 1 495 10,00 €
VI. 2 + 1 5366 5,00 €
VII. 3 7012 3,00 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktorejkoľvek prevádzke, ktorá je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € (vrátane) sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek prevádzke online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek prevádzka online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných prevádzkach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sú vyplácané výlučne v sídle prevádzkovateľa.