Výsledky žrebovania

38. stávkový týždeň dátum žrebovania: 18. september 2019 (streda)

Loto 1. ťah Jackpot: 3 266 297,40 €

Vyžrebované čísla:

10 22 24 36 43 47 13

Vyžrebované čísla podľa poradia:

43, 47, 24, 22, 36, 10, 13

477 739,00 €

3 357 091,10 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 10 716,60 €
IV. 4 364 31,40 €
V. 3 + 1 533 16,10 €
VI. 2 + 1 5840 5,20 €
VII. 3 6394 5,20 €
Loto 2. ťah

Vyžrebované čísla:

5 13 14 21 28 38 42

Vyžrebované čísla podľa poradia:

5, 21, 14, 38, 28, 13, 42

595 547,80 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 5 000,00 €
III. 5 14 250,00 €
IV. 4 653 25,00 €
V. 3 + 1 783 10,00 €
VI. 2 + 1 5413 5,00 €
VII. 3 9753 3,00 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.