Výsledky žrebovania

17. stávkový týždeň dátum žrebovania: 27. apríl 2016 (streda) 8 968 719,79 €

Loto 1. ťah Jackpot: 645 655,01 €

Vyžrebované čísla:

4 18 27 33 38 46 6

Vyžrebované čísla podľa poradia:

27, 18, 46, 38, 33, 4, 6

468 845,60 €

732 391,45 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****1 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 22 479,50 €
IV. 4 610 24,90 €
V. 3 10745 4,30 €
Loto 2. ťah Jackpot: 300 000,00 €

Vyžrebované čísla:

1 2 12 25 30 44 13

Vyžrebované čísla podľa poradia:

25, 1, 2, 30, 12, 44, 13

417 211,40 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
Bonus 6 + *****1 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 16 659,30 €
IV. 4 563 27,00 €
V. 3 10528 4,40 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.