Výsledky žrebovania

17. stávkový týždeň dátum žrebovania: 23. apríl 2014 (streda) 6 666 204,92 €

Loto 1. ťah Jackpot: 568 191,32 €

Vyžrebované čísla:

2 23 24 36 38 48 34

Vyžrebované čísla podľa poradia:

48, 36, 38, 23, 2, 24, 34

516 882,80 €

663 814,64 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
I. s prémiou 6 + ****80 0 0,00 €
Bonus 6 + *****0 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 4 2 907,40 €
IV. 4 506 33,10 €
V. 3 10528 4,90 €
Loto 2. ťah Jackpot: 789 806,52 €

Vyžrebované čísla:

1 18 19 22 40 48 37

Vyžrebované čísla podľa poradia:

19, 22, 1, 48, 18, 40, 37

885 429,84 €

Poradie Počet uhádnutých čísel (LOTO + JOKER) Počet výhier Výška výhry
I. s prémiou 6 + ****80 0 0,00 €
Bonus 6 + *****0 0 0,00 €
I. 6 0 0,00 €
II. 5 + 1 0 0,00 €
III. 5 6 1 938,30 €
IV. 4 539 31,10 €
V. 3 11371 4,50 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.