Najčastejšie otázkyAká je šanca získať 1. poradie v jednotlivých číselných hrách?

Šanca získať prvé poradie je daná vždy matematickou pravdepodobnosťou. Napríklad pri hre LOTO je to 1:13 983 816, pri hre LOTO 5 z 35 je to 1:324 632. Ďalšie informácie o pravdepodobnosti výhry v jednotlivých hrách.

Na akom princípe fungujú žrebovacie zariadenia?

Žrebovacie zariadenia fungujú na pneumatickom – vzduchovom princípe. Ich elektronika je riadená počítačom. Spoločnosť TIPOS používa najmodernejšie žrebovacie zariadenia francúzskej firmy Editec.

Čo je to „systém“?

Systémová stávka nahrádza vypisovanie množstva tiketov, pokiaľ hráč chce urobiť „rozpis“ čísiel, ktorými sa zúčastňuje žrebovania. Napríklad v hre LOTO sa štandardne tipuje 6 čísiel. Hráč si pri systémovej stávke zvolí napríklad 8 čísiel a systém mu z nich vytvorí všetky možné šestice. Stačí, keď na tikete označí všetkých 8 čísiel a vyznačí „systém8“. Podobne to funguje pre 7 – 14 čísiel.

Chcem sa opýtať, či sa žrebovanie hier vysiela naživo, alebo je to len záznam.

V televízii sa vysiela vždy záznam zo žrebovania číselných lotérií. Samotné žrebovanie sa natáča v predstihu a následne sa zadá do vysielania. Záznamy zo žrebovania nájdete aj na webe. 

Ako sa dostať na nahrávanie žrebovania?

Zavolajte do TIPOS-u na telefónne číslo 02/ 59 419 111. Následne Vám oznámime kedy a kam sa máte dostaviť.

Ako sa zdaňujú výhry?

Výhry sa nezdaňujú.

Komu sa vyplatí výhra?

Výherca je doručiteľ, t. j. jednoznačne osoba, ktorá výherné potvrdenie o uzatvorení stávky na overenie v zberni osobne predložila, len tej musí obsluha terminálu vyplatiť výhru. Overovanie výhry sa uskutočňuje len prostredníctvom terminálu.

V prípade stávkovania prostredníctvom internetu musí mať výherca platné hráčske konto s pravdivými údajmi. Ak bola výherná stávka uzatvorená cez SMS, musí mať hráč aktívnu SIM kartu, z ktorej bola stávka uzatvorená. Podrobnosti nájdete v hernom pláne

Na koho sa obrátiť, ak chcete prevádzkovať terminál s hrami TIPOS?

Kontaktujte TIPOS telefonicky na infolinkách 18177 alebo 18277, prípadne mailom na info@tipos.sk .

Na aké hry si môžem podať stávku online?

Národná lotériová spoločnosť TIPOS prijíma prostredníctvom internetového portálu www.tipos.sk stávky na rôzne druhy hier. Stávku je možné podať na číselné lotérie (LOTO, JOKER, LOTO 5 z 35, EUROMILIÓNY, KENO 10), aj na športové podujatia rôzneho charakteru. Okrem tipovania majú hráči k dispozícii aj internetové kasíno a možnosť zakúpenia internetových stieracích žrebov. V internetovom kasíne si môžete zahrať aj pre zábavu a bez rizika.

Čo robí TIPOS s peniazmi, ktoré vyzbiera od hráčov?

Z vkladov  prijatých do príslušnej hazardnej hry od hráčov sa v prvom rade vyplácajú všetky výherné nároky hráčov. V závislosti od druhu hry a počtov vzniknutých výhier v hre tvoria výherné nároky v číselných lotériách 50 až 60% z vkladov, pri okamžitých lotériách výhry predstavujú 55 až 70% vkladov, pre rôzne druhy internetových hier sa výhry pohybujú v rozpätí od 75 do 98% z vkladov.

Druhou významnou položkou sú zákonné odvody z hazardných hier do štátneho rozpočtu. Konkrétne výšky odvodov sú  ustanovené zákonom  a sú rôzne podľa druhu hazardnej hry. Pre číselné lotérie je napríklad ustanovená odvodová povinnosť 18% z vkladov do štátneho rozpočtu.

Z rozdielu medzi prijatými vkladmi, vyplatenými výhrami a uhradeným odvodom do štátneho rozpočtu financuje TIPOS všetky náklady súvisiace s riadnym a bezpečným prevádzkovaním hazardných hier.

Aké údaje vyžaduje TIPOS od výhercov pri prevode výhry na osobný účet?

Pri vyplácaní výhier v sídle spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., je výherca povinný predložiť k overeniu totožnosti a identifikácií platný preukaz totožnosti. Výherca berie na vedomie, že TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., vedie a archivuje jeho osobné identifikačné údaje, t.j. meno a priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo, číslo preukazu totožnosti a miesto trvalého bydliska po dobu piatich rokov od dosiahnutia výhry v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR.

Do akej miery môžu byť tieto údaje zneužité, respektíve nemôže sa k nim dostať neoprávnená osoba?

Zamestnanci spoločnosti TIPOS sú viazaní mlčanlivosťou podľa príslušných ust. zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj zákonom o ochrane osobných údajov. Zamestnanci, ktorí prichádzajú do styku s citlivými informáciami, sú pravidelne preškoľovaní. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., s ohľadom na platné zákonné povinnosti, má program a mechanizmus ochrany údajov o výhercoch a garantuje, že žiaden údaj o výhercovi nikdy nezverejní. V histórii spoločnosti TIPOS nebol zaznamenaný únik informácií o žiadnom výhercovi.

Čo robí TIPOS s nevyplatenými výhrami?

Výhry prepadnuté, na ktoré si v lehote uvedenej v hernom pláne neuplatnil nikto nárok a neboli vyplatené, sú zdrojom prevádzkovateľa na realizáciu výdavkov len na mimoriadne alebo prémiové výhry alebo priame dotácie JACKPOT-ov.

Kde môžem nájsť pravidlá hier?

Pravidlá všetkých hier nájde v herných plánoch. Okrem toho je pre hráčov v každej zberni dostupný herný plán našich hier a produktov.

Rád by som sa opýtal, aká je lehota na uplatnenie výhry.

Pri číselných lotériách a stávkových hrách si nárok na výhru musí tipujúci uplatniť v lehote najneskôr do 35 dní od žrebovania príslušného stávkového obdobia. Pri predplatnom je lehota na vyzdvihnutie výhry 35 dní od skončenia posledného žrebovania predplatného obdobia pre všetky výhry predplatného obdobia. Pri vyplácaní vyšších výhier treba predložiť preukaz totožnosti.

Kedy a ako často sa menia loptičky v žrebovacích zariadeniach?

Loptičky do žrebovacích strojov sú v pravidelných intervaloch prevažované za účasti štátneho dozoru. O tomto je vždy vyhotovený protokol. Loptičky sa menia vždy, keď hmotnostný rozdiel medzi najľahšou a najťažšou loptičkou v sade je mimo stanoveného intervalu alebo keď dôjde k mechanickému poškodeniu loptičky.

Kde nájdem aktuálne výsledky zo žrebovania?

TIPOS zverejňuje aktuálne výsledky zo žrebovania číselných lotérií na internetovej stránke www.tipos.sk a na teletexte TV Markíza na stranách 190 až 195. Na teletexte sú uverejnené výsledky pre číselné lotérie LOTO (strany 191/1 a 191/2), LOTO 5 z 35 (strana 192), JOKER (strana 193), EUROMILIÓNY (strana 194) a KENO 10 (strana 195). Výsledky sú pravidelne uverejňované aj vo vysielaní TV Markíza a TV DOMA. Vyžrebované výherné čísla zverejňujú aj niektoré denníky.Pre šťastie je tu LOTO!
Horúca novinka!
V piatok hráte o závratné výhry!