Archív vyžrebovaných čísel

Váš tiket si môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35€ sa vyplácajú v ktorejkoľvek zberni vybavenej systémom ON LINE. Výhry v rozpätí od 35€ do 1000€ môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa, ak má k dispozícií potrebnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3500€ môžu byť vyplatené vo vybraných zberniach alebo priamo v sídle spoločnosti TIPOS, a. s. Zoznam vybraných zberní je k nahliadnutiu v každej zberni. Výhry nad 3500€ sa vyplácajú výlučne len v sídle spoločnosti TIPOS, a. s, Brečtanová 1, 831 01 Bratislava.