Archív vyžrebovaných čísel

Návod na nahratie archívu:
Kliknite pravým tlačítkom myši na linku súboru.
Zvoľte z kontextového menu položku "Save target as..." (Nahrať súbor ako...) a uložte súbor na lokálny disk vášho počítača (C:), alebo na pracovnú plochu (Desktop).
V prípade, že ste si stiahli komprimovaný súbor (tiposdb.rar), na jeho rozbalenie môžete použiť program WinRar.

Spustite aplikáciu Microsoft Excel a otvorte súbor (*.csv) z miesta, kam ste ho nahrali (lokálny disk, pracovná plocha).

Upozornenie:
Ak iba jednoducho kliknete (ľavým tlačítkom) na linku so súborom (*.csv), Váš prehliadač (Internet Exporer, Netscape Navigator) súbor iba zobrazí.

Váš tiket si môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35€ sa vyplácajú v ktorejkoľvek zberni vybavenej systémom ON LINE. Výhry v rozpätí od 35€ do 1000€ môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa, ak má k dispozícií potrebnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3500€ môžu byť vyplatené vo vybraných zberniach alebo priamo v sídle spoločnosti TIPOS, a. s. Zoznam vybraných zberní je k nahliadnutiu v každej zberni. Výhry nad 3500€ sa vyplácajú výlučne len v sídle spoločnosti TIPOS, a. s, Brečtanová 1, 831 01 Bratislava.