Výsledky žrebovania

38. stávkový týždeň Dátum žrebovania: 18. september 2018

EuroMilionyJoker

Vyžrebované čísla:

3 2 1 6 2 1

13 868,50 €

27 045,20 €

Poradie Výherné čísla Počet výhier Výška výhry
I. 321621 0 0,00 €
II. 21621 0 500,00 €
III. 1621 2 100,00 €
IV. 621 33 10,00 €
V. 21 235 3,50 €
VI. 1 2530 2,00 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.