Výsledky žrebovania

42. stávkový týždeň Dátum žrebovania: 17. október 2017

EuroMilionyJoker

Vyžrebované čísla:

7 9 4 3 6 7

12 481,50 €

26 340,60 €

Poradie Výherné čísla Počet výhier Výška výhry
I. 794367 0 0,00 €
II. 94367 0 500,00 €
III. 4367 1 100,00 €
IV. 367 20 10,00 €
V. 67 217 3,50 €
VI. 7 2245 2,00 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.