Výsledky žrebovania

38. stávkový týždeň Dátum žrebovania: 21. september 2019

EuroMilionyJoker

Vyžrebované čísla:

0 4 9 4 5 7

18 325,00 €

29 309,10 €

Poradie Výherné čísla Počet výhier Výška výhry
I. 049457 0 0,00 €
II. 49457 1 500,00 €
III. 9457 2 100,00 €
IV. 457 34 10,00 €
V. 57 358 3,50 €
VI. 7 3377 2,00 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.