Výsledky žrebovania

26. stávkový týždeň dátum žrebovania: 28. jún 2016 (utorok)

Euromilióny Jackpot: 1 512 515,01 €

Vyžrebované čísla:

7 10 11 20 29 30 32 1

Vyžrebované čísla podľa poradia:

7, 20, 11, 30, 32, 10, 29, 1

123 037,20 €

1 061 518,60 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
1. 7 + 1 0 0,00 €
2. 7 0 0,00 €
3. 6 + 1 1 1 845,50 €
4. 6 3 717,70 €
5. 5 + 1 17 144,70 €
6. 5 172 14,30 €
7. 4 + 1 291 13,70 €
8. 4 2365 4,70 €
9. 3 + 1 1630 4,70 €
10. 2 + 1 4450 3,40 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.