Výsledky žrebovania

48. stávkový týždeň dátum žrebovania: 28. november 2014 (piatok)

Euromilióny Jackpot: 1 090 613,25 €

Vyžrebované čísla:

7 8 18 29 30 31 32 2

Vyžrebované čísla podľa poradia:

7, 8, 29, 18, 30, 31, 32, 2

205 332,00 €

1 102 666,00 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
1. 7 + 1 0 0,00 €
2. 7 0 0,00 €
3. 6 + 1 0 0,00 €
4. 6 6 598,80 €
5. 5 + 1 48 85,50 €
6. 5 191 21,50 €
7. 4 + 1 589 11,30 €
8. 4 2800 6,40 €
9. 3 + 1 3421 4,00 €
10. 2 + 1 9468 2,70 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.