Výsledky žrebovania

41. stávkový týždeň dátum žrebovania: 6. október 2015 (utorok)

Euromilióny Jackpot: 2 285 229,80 €

Vyžrebované čísla:

5 6 13 20 24 30 32 1

Vyžrebované čísla podľa poradia:

5, 20, 24, 32, 13, 30, 6, 1

152 536,80 €

2 341 042,90 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
1. 7 + 1 0 0,00 €
2. 7 0 0,00 €
3. 6 + 1 0 0,00 €
4. 6 6 444,80 €
5. 5 + 1 27 112,90 €
6. 5 160 19,00 €
7. 4 + 1 461 10,70 €
8. 4 2252 5,90 €
9. 3 + 1 2556 4,00 €
10. 2 + 1 7445 2,50 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.