Výsledky žrebovania

4. stávkový týždeň dátum žrebovania: 22. január 2019 (utorok)

Euromilióny Jackpot: 6 471 976,10 €

Vyžrebované čísla:

5 7 11 13 21 24 25 6

Vyžrebované čísla podľa poradia:

21, 7, 24, 5, 25, 11, 13, 6

171 262,50 €

6 537 371,40 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
1. 7 + 1 0 0,00 €
2. 7 0 0,00 €
3. 6 + 1 5 513,70 €
4. 6 9 333,00 €
5. 5 + 1 19 180,20 €
6. 5 180 19,00 €
7. 4 + 1 372 14,90 €
8. 4 2339 6,40 €
9. 3 + 1 2139 5,40 €
10. 2 + 1 5978 3,50 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.