Výsledky žrebovania

8. stávkový týždeň dátum žrebovania: 25. február 2017 (sobota)

Euromilióny Jackpot: 2 487 985,65 €

Vyžrebované čísla:

3 14 15 17 24 27 33 5

Vyžrebované čísla podľa poradia:

15, 3, 24, 14, 27, 33, 17, 5

150 517,50 €

2 545 445,45 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
1. 7 + 1 0 0,00 €
2. 7 0 0,00 €
3. 6 + 1 4 611,40 €
4. 6 4 611,40 €
5. 5 + 1 32 94,00 €
6. 5 162 18,50 €
7. 4 + 1 438 11,10 €
8. 4 1886 6,90 €
9. 3 + 1 2237 4,50 €
10. 2 + 1 5643 3,30 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.