Výsledky žrebovania

47. stávkový týždeň dátum žrebovania: 20. november 2018 (utorok)

Euromilióny Jackpot: 6 074 170,20 €

Vyžrebované čísla:

2 9 15 18 23 31 32 3

Vyžrebované čísla podľa poradia:

15, 23, 31, 2, 18, 9, 32, 3

168 826,50 €

6 138 144,70 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
1. 7 + 1 0 0,00 €
2. 7 0 0,00 €
3. 6 + 1 1 2 532,30 €
4. 6 7 422,00 €
5. 5 + 1 43 78,50 €
6. 5 185 18,20 €
7. 4 + 1 484 11,30 €
8. 4 2249 6,50 €
9. 3 + 1 2433 4,60 €
10. 2 + 1 6602 3,10 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.