Výsledky žrebovania

42. stávkový týždeň dátum žrebovania: 18. október 2016 (utorok)

Euromilióny Jackpot: 1 813 658,00 €

Vyžrebované čísla:

6 7 10 18 21 23 24 5

Vyžrebované čísla podľa poradia:

7, 10, 21, 18, 6, 23, 24, 5

144 550,50 €

1 866 476,70 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
1. 7 + 1 0 0,00 €
2. 7 0 0,00 €
3. 6 + 1 0 0,00 €
4. 6 4 632,40 €
5. 5 + 1 24 120,40 €
6. 5 119 24,20 €
7. 4 + 1 388 12,10 €
8. 4 1757 7,10 €
9. 3 + 1 2224 4,30 €
10. 2 + 1 5929 3,00 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.