Výsledky žrebovania

47. stávkový týždeň dátum žrebovania: 19. november 2019 (utorok)

Euromilióny Jackpot: 8 510 387,85 €

Vyžrebované čísla:

5 13 18 19 24 28 31 2

Vyžrebované čísla podľa poradia:

24, 28, 19, 13, 5, 18, 31, 2

188 794,50 €

8 582 827,55 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
1. 7 + 1 0 0,00 €
2. 7 0 0,00 €
3. 6 + 1 1 2 831,90 €
4. 6 4 825,90 €
5. 5 + 1 35 107,80 €
6. 5 170 22,20 €
7. 4 + 1 583 10,50 €
8. 4 2354 7,00 €
9. 3 + 1 3234 3,90 €
10. 2 + 1 8119 2,90 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.