Výsledky žrebovania

29. stávkový týždeň dátum žrebovania: 16. júl 2019 (utorok)

Euromilióny Jackpot: 7 652 345,90 €

Vyžrebované čísla:

3 6 9 10 13 16 32 4

Vyžrebované čísla podľa poradia:

6, 32, 16, 10, 9, 3, 13, 4

178 801,50 €

7 717 937,60 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
1. 7 + 1 0 0,00 €
2. 7 0 0,00 €
3. 6 + 1 0 0,00 €
4. 6 6 521,50 €
5. 5 + 1 33 108,30 €
6. 5 158 22,60 €
7. 4 + 1 468 12,40 €
8. 4 2181 7,10 €
9. 3 + 1 2535 4,70 €
10. 2 + 1 6911 3,20 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.