Výsledky žrebovania

21. stávkový týždeň dátum žrebovania: 27. máj 2017 (sobota)

Euromilióny Jackpot: 2 954 361,70 €

Vyžrebované čísla:

2 5 7 16 21 22 27 5

Vyžrebované čísla podľa poradia:

22, 2, 5, 7, 16, 27, 21, 5

153 241,50 €

3 013 147,90 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
1. 7 + 1 0 0,00 €
2. 7 0 0,00 €
3. 6 + 1 1 2 298,60 €
4. 6 5 536,30 €
5. 5 + 1 28 109,40 €
6. 5 123 24,90 €
7. 4 + 1 387 12,80 €
8. 4 1735 7,70 €
9. 3 + 1 2183 4,70 €
10. 2 + 1 5790 3,30 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.