Výsledky žrebovania

46. stávkový týždeň dátum žrebovania: 18. november 2017 (sobota)

Euromilióny Jackpot: 3 876 271,50 €

Vyžrebované čísla:

6 9 10 12 13 15 25 5

Vyžrebované čísla podľa poradia:

15, 13, 9, 12, 10, 25, 6, 5

161 340,00 €

3 935 403,70 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
1. 7 + 1 0 0,00 €
2. 7 0 0,00 €
3. 6 + 1 0 0,00 €
4. 6 3 941,10 €
5. 5 + 1 29 111,20 €
6. 5 110 29,30 €
7. 4 + 1 416 12,60 €
8. 4 1904 7,40 €
9. 3 + 1 2457 4,40 €
10. 2 + 1 6361 3,10 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.