Výsledky žrebovania

17. stávkový týždeň dátum žrebovania: 22. apríl 2014 (utorok)

Euromilióny Jackpot: 5 580 482,25 €

Vyžrebované čísla:

7 9 14 15 21 25 27 6

Vyžrebované čísla podľa poradia:

25, 27, 9, 14, 21, 7, 15, 6

195 236,40 €

5 654 973,55 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
1. 7 + 1 0 0,00 €
2. 7 0 0,00 €
3. 6 + 1 1 2 928,50 €
4. 6 4 854,10 €
5. 5 + 1 33 118,30 €
6. 5 238 16,40 €
7. 4 + 1 418 15,10 €
8. 4 3394 5,30 €
9. 3 + 1 2301 5,30 €
10. 2 + 1 5961 4,00 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.