Výsledky žrebovania

12. stávkový týždeň dátum žrebovania: 24. marec 2018 (sobota)

Euromilióny Jackpot: 4 639 577,90 €

Vyžrebované čísla:

1 2 5 16 18 28 31 4

Vyžrebované čísla podľa poradia:

31, 2, 16, 18, 5, 1, 28, 4

177 885,00 €

4 704 608,70 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
1. 7 + 1 0 0,00 €
2. 7 0 0,00 €
3. 6 + 1 0 0,00 €
4. 6 3 1 037,60 €
5. 5 + 1 29 122,60 €
6. 5 140 25,40 €
7. 4 + 1 434 13,30 €
8. 4 1998 7,70 €
9. 3 + 1 2415 4,90 €
10. 2 + 1 6611 3,30 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.