Výsledky žrebovania

30. stávkový týždeň dátum žrebovania: 30. júl 2016 (sobota)

Euromilióny Jackpot: 1 568 429,28 €

Vyžrebované čísla:

5 11 13 15 22 31 33 6

Vyžrebované čísla podľa poradia:

5, 15, 22, 31, 13, 33, 11, 6

136 743,60 €

1 068 371,80 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
1. 7 + 1 0 0,00 €
2. 7 0 0,00 €
3. 6 + 1 0 0,00 €
4. 6 2 1 196,50 €
5. 5 + 1 19 143,90 €
6. 5 175 15,60 €
7. 4 + 1 365 12,10 €
8. 4 2305 5,10 €
9. 3 + 1 2077 4,40 €
10. 2 + 1 5426 3,10 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.