Výsledky žrebovania

43. stávkový týždeň dátum žrebovania: 24. október 2014 (piatok)

Euromilióny Jackpot: 7 132 277,25 €

Vyžrebované čísla:

1 6 13 14 16 24 28 2

Vyžrebované čísla podľa poradia:

14, 13, 1, 6, 24, 28, 16, 2

259 245,60 €

7 227 298,35 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
1. 7 + 1 0 0,00 €
2. 7 0 0,00 €
3. 6 + 1 0 0,00 €
4. 6 4 1 134,10 €
5. 5 + 1 36 144,00 €
6. 5 249 20,80 €
7. 4 + 1 646 13,00 €
8. 4 3159 7,10 €
9. 3 + 1 4099 4,20 €
10. 2 + 1 12338 2,60 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.