Výsledky žrebovania

21. stávkový týždeň dátum žrebovania: 25. máj 2019 (sobota)

Euromilióny Jackpot: 7 305 764,35 €

Vyžrebované čísla:

7 8 12 19 22 23 26 1

Vyžrebované čísla podľa poradia:

12, 26, 8, 7, 19, 23, 22, 1

203 389,50 €

7 383 554,85 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
1. 7 + 1 0 0,00 €
2. 7 0 0,00 €
3. 6 + 1 1 3 050,80 €
4. 6 4 889,80 €
5. 5 + 1 29 140,20 €
6. 5 169 24,00 €
7. 4 + 1 384 17,20 €
8. 4 2468 7,20 €
9. 3 + 1 2462 5,50 €
10. 2 + 1 6447 3,90 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.