Výsledky žrebovania

38. stávkový týždeň dátum žrebovania: 19. september 2014 (piatok)

Euromilióny Jackpot: 6 836 577,55 €

Vyžrebované čísla:

1 10 12 14 16 20 26 2

Vyžrebované čísla podľa poradia:

20, 12, 14, 16, 1, 10, 26, 2

258 897,60 €

6 934 774,05 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
1. 7 + 1 0 0,00 €
2. 7 1 3 883,40 €
3. 6 + 1 0 0,00 €
4. 6 6 755,10 €
5. 5 + 1 57 90,80 €
6. 5 243 21,30 €
7. 4 + 1 682 12,30 €
8. 4 3229 7,00 €
9. 3 + 1 4304 4,00 €
10. 2 + 1 12009 2,60 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.