Výsledky žrebovania

17. stávkový týždeň dátum žrebovania: 24. apríl 2015 (piatok)

Euromilióny Jackpot: 1 493 710,79 €

Vyžrebované čísla:

3 4 8 11 18 20 31 3

Vyžrebované čísla podľa poradia:

8, 18, 11, 31, 4, 20, 3, 3

203 229,60 €

1 101 614,80 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
1. 7 + 1 0 0,00 €
2. 7 0 0,00 €
3. 6 + 1 2 1 524,20 €
4. 6 4 889,10 €
5. 5 + 1 63 64,50 €
6. 5 209 19,40 €
7. 4 + 1 769 8,50 €
8. 4 3208 5,50 €
9. 3 + 1 3984 3,40 €
10. 2 + 1 10585 2,30 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.