Výsledky žrebovania

44. stávkový týždeň dátum žrebovania: 31. október 2014 (piatok)

Euromilióny Jackpot: 1 011 292,77 €

Vyžrebované čísla:

1 13 20 22 23 29 33 6

Vyžrebované čísla podľa poradia:

29, 20, 13, 22, 23, 33, 1, 6

191 336,40 €

1 095 668,20 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
1. 7 + 1 0 0,00 €
2. 7 0 0,00 €
3. 6 + 1 0 0,00 €
4. 6 5 669,60 €
5. 5 + 1 30 127,50 €
6. 5 161 23,70 €
7. 4 + 1 392 15,80 €
8. 4 2487 6,70 €
9. 3 + 1 2448 5,20 €
10. 2 + 1 6514 3,60 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.