Výsledky žrebovania

4. stávkový týždeň dátum žrebovania: 23. január 2015 (piatok)

Euromilióny Jackpot: 1 248 151,10 €

Vyžrebované čísla:

4 7 13 14 16 21 22 3

Vyžrebované čísla podľa poradia:

21, 16, 7, 22, 14, 13, 4, 3

222 723,60 €

1 111 361,80 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
1. 7 + 1 0 0,00 €
2. 7 0 0,00 €
3. 6 + 1 3 1 113,60 €
4. 6 8 487,20 €
5. 5 + 1 46 96,80 €
6. 5 226 19,70 €
7. 4 + 1 809 8,90 €
8. 4 2849 6,80 €
9. 3 + 1 4660 3,20 €
10. 2 + 1 12527 2,20 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.