Výsledky žrebovania

3. stávkový týždeň dátum žrebovania: 17. január 2017 (utorok)

Euromilióny Jackpot: 2 288 832,25 €

Vyžrebované čísla:

2 8 10 11 20 22 28 6

Vyžrebované čísla podľa poradia:

22, 11, 8, 2, 20, 10, 28, 6

135 781,50 €

2 340 678,85 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
1. 7 + 1 0 0,00 €
2. 7 1 2 036,70 €
3. 6 + 1 0 0,00 €
4. 6 2 1 188,00 €
5. 5 + 1 17 159,70 €
6. 5 115 23,60 €
7. 4 + 1 262 16,80 €
8. 4 1601 7,40 €
9. 3 + 1 1600 5,70 €
10. 2 + 1 4159 4,00 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.