Výsledky žrebovania

31. stávkový týždeň dátum žrebovania: 31. júl 2015 (piatok)

Euromilióny Jackpot: 1 875 039,40 €

Vyžrebované čísla:

1 13 17 25 26 31 32 3

Vyžrebované čísla podľa poradia:

17, 31, 1, 25, 26, 32, 13, 3

189 117,60 €

1 944 164,00 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
1. 7 + 1 0 0,00 €
2. 7 0 0,00 €
3. 6 + 1 0 0,00 €
4. 6 4 827,30 €
5. 5 + 1 34 111,20 €
6. 5 172 21,90 €
7. 4 + 1 644 9,50 €
8. 4 2529 6,50 €
9. 3 + 1 3673 3,40 €
10. 2 + 1 10097 2,30 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.