Výsledky žrebovania

9. stávkový týždeň dátum žrebovania: 27. február 2015 (piatok)

Euromilióny Jackpot: 1 339 416,38 €

Vyžrebované čísla:

2 9 12 14 16 19 29 4

Vyžrebované čísla podľa poradia:

16, 14, 2, 19, 29, 12, 9, 4

215 324,40 €

1 107 662,20 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
1. 7 + 1 0 0,00 €
2. 7 0 0,00 €
3. 6 + 1 1 3 229,80 €
4. 6 6 628,00 €
5. 5 + 1 53 81,20 €
6. 5 263 16,30 €
7. 4 + 1 649 10,70 €
8. 4 3128 6,00 €
9. 3 + 1 3633 4,00 €
10. 2 + 1 9712 2,70 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.