Výsledky žrebovania

7. stávkový týždeň dátum žrebovania: 18. február 2017 (sobota)

Euromilióny Jackpot: 2 452 528,90 €

Vyžrebované čísla:

5 8 11 17 21 25 30 4

Vyžrebované čísla podľa poradia:

30, 25, 21, 17, 8, 11, 5, 4

152 973,00 €

2 510 863,00 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
1. 7 + 1 0 0,00 €
2. 7 0 0,00 €
3. 6 + 1 3 764,80 €
4. 6 6 446,10 €
5. 5 + 1 26 117,60 €
6. 5 167 18,30 €
7. 4 + 1 389 12,70 €
8. 4 2085 6,40 €
9. 3 + 1 2179 4,70 €
10. 2 + 1 5507 3,40 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.