Výsledky žrebovania

16. stávkový týždeň dátum žrebovania: 19. apríl 2014 (sobota)

Euromilióny Jackpot: 5 557 355,35 €

Vyžrebované čísla:

2 8 16 29 30 32 33 4

Vyžrebované čísla podľa poradia:

29, 8, 30, 32, 33, 2, 16, 4

241 821,60 €

5 645 845,15 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
1. 7 + 1 0 0,00 €
2. 7 0 0,00 €
3. 6 + 1 0 0,00 €
4. 6 7 604,50 €
5. 5 + 1 48 100,70 €
6. 5 225 21,40 €
7. 4 + 1 693 11,30 €
8. 4 3401 6,20 €
9. 3 + 1 3986 4,00 €
10. 2 + 1 11018 2,70 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.