Výsledky žrebovania

13. stávkový týždeň dátum žrebovania: 28. marec 2017 (utorok)

Euromilióny Jackpot: 2 650 035,60 €

Vyžrebované čísla:

3 5 12 18 21 22 30 5

Vyžrebované čísla podľa poradia:

12, 30, 5, 21, 18, 22, 3, 5

127 807,50 €

2 698 732,70 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
1. 7 + 1 0 0,00 €
2. 7 0 0,00 €
3. 6 + 1 1 1 917,10 €
4. 6 4 559,10 €
5. 5 + 1 27 94,60 €
6. 5 108 23,60 €
7. 4 + 1 285 14,50 €
8. 4 1420 7,80 €
9. 3 + 1 1681 5,10 €
10. 2 + 1 4474 3,50 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.