Výsledky žrebovania

39. stávkový týždeň dátum žrebovania: 27. september 2016 (utorok)

Euromilióny Jackpot: 1 695 489,05 €

Vyžrebované čísla:

7 9 11 23 25 27 28 3

Vyžrebované čísla podľa poradia:

9, 23, 11, 27, 25, 28, 7, 3

130 570,50 €

1 745 362,35 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
1. 7 + 1 0 0,00 €
2. 7 0 0,00 €
3. 6 + 1 4 606,20 €
4. 6 3 606,20 €
5. 5 + 1 34 76,80 €
6. 5 195 13,30 €
7. 4 + 1 508 8,30 €
8. 4 1740 6,50 €
9. 3 + 1 2399 3,60 €
10. 2 + 1 5808 2,80 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.