Výsledky žrebovania

21. stávkový týždeň dátum žrebovania: 24. máj 2016 (utorok)

Euromilióny Jackpot: 1 449 516,90 €

Vyžrebované čísla:

6 19 20 21 25 29 30 5

Vyžrebované čísla podľa poradia:

21, 29, 20, 25, 6, 30, 19, 5

128 838,00 €

1 064 419,00 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
1. 7 + 1 0 0,00 €
2. 7 0 0,00 €
3. 6 + 1 1 1 932,50 €
4. 6 3 751,50 €
5. 5 + 1 25 103,00 €
6. 5 113 22,80 €
7. 4 + 1 336 12,40 €
8. 4 1473 7,60 €
9. 3 + 1 2091 4,10 €
10. 2 + 1 6042 2,60 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.