Výsledky žrebovania

21. stávkový týždeň dátum žrebovania: 22. máj 2015 (piatok)

Euromilióny Jackpot: 1 562 727,37 €

Vyžrebované čísla:

6 8 12 17 20 25 28 5

Vyžrebované čísla podľa poradia:

25, 28, 12, 6, 17, 20, 8, 5

207 114,00 €

1 103 557,00 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
1. 7 + 1 0 0,00 €
2. 7 0 0,00 €
3. 6 + 1 3 1 121,80 €
4. 6 3 1 121,80 €
5. 5 + 1 46 90,00 €
6. 5 245 16,90 €
7. 4 + 1 670 10,00 €
8. 4 3006 6,00 €
9. 3 + 1 3593 3,80 €
10. 2 + 1 9333 2,70 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.