Výsledky žrebovania

48. stávkový týždeň dátum žrebovania: 3. december 2016 (sobota)

Euromilióny Jackpot: 2 051 601,40 €

Vyžrebované čísla:

3 4 5 7 11 29 32 2

Vyžrebované čísla podľa poradia:

5, 4, 7, 32, 11, 3, 29, 2

148 587,00 €

2 105 737,10 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
1. 7 + 1 0 0,00 €
2. 7 0 0,00 €
3. 6 + 1 0 0,00 €
4. 6 3 866,70 €
5. 5 + 1 26 114,20 €
6. 5 109 27,20 €
7. 4 + 1 350 13,70 €
8. 4 2038 6,30 €
9. 3 + 1 2119 4,70 €
10. 2 + 1 5809 3,10 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.