Výsledky žrebovania

3. stávkový týždeň dátum žrebovania: 16. január 2018 (utorok)

Euromilióny Jackpot: 4 215 373,75 €

Vyžrebované čísla:

3 4 14 15 18 28 31 6

Vyžrebované čísla podľa poradia:

31, 15, 4, 18, 3, 14, 28, 6

154 353,00 €

4 272 227,35 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
1. 7 + 1 0 0,00 €
2. 7 0 0,00 €
3. 6 + 1 0 0,00 €
4. 6 2 1 350,50 €
5. 5 + 1 26 118,70 €
6. 5 151 20,40 €
7. 4 + 1 285 17,60 €
8. 4 1890 7,10 €
9. 3 + 1 1639 6,30 €
10. 2 + 1 4471 4,30 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.