Výsledky žrebovania

35. stávkový týždeň dátum žrebovania: 28. august 2015 (piatok)

Euromilióny Jackpot: 2 051 832,50 €

Vyžrebované čísla:

5 18 20 23 26 29 30 2

Vyžrebované čísla podľa poradia:

5, 29, 20, 26, 23, 30, 18, 2

187 332,00 €

2 120 645,80 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
1. 7 + 1 0 0,00 €
2. 7 0 0,00 €
3. 6 + 1 0 0,00 €
4. 6 7 468,30 €
5. 5 + 1 33 113,50 €
6. 5 156 24,00 €
7. 4 + 1 463 13,10 €
8. 4 2341 7,00 €
9. 3 + 1 2910 4,30 €
10. 2 + 1 8243 2,80 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.