Výsledky žrebovania

38. stávkový týždeň dátum žrebovania: 19. september 2017 (utorok)

Euromilióny Jackpot: 3 547 912,05 €

Vyžrebované čísla:

4 7 9 14 20 21 24 1

Vyžrebované čísla podľa poradia:

7, 24, 20, 4, 14, 9, 21, 1

146 008,50 €

3 603 721,75 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
1. 7 + 1 0 0,00 €
2. 7 0 0,00 €
3. 6 + 1 1 2 190,10 €
4. 6 3 851,70 €
5. 5 + 1 30 97,30 €
6. 5 142 20,50 €
7. 4 + 1 295 16,00 €
8. 4 1888 6,70 €
9. 3 + 1 1689 5,80 €
10. 2 + 1 4633 3,90 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.