Výsledky žrebovania

35. stávkový týždeň dátum žrebovania: 30. august 2016 (utorok)

Euromilióny Jackpot: 1 626 297,87 €

Vyžrebované čísla:

2 7 8 12 20 26 32 4

Vyžrebované čísla podľa poradia:

26, 2, 7, 32, 8, 20, 12, 4

116 796,00 €

1 058 398,00 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
1. 7 + 1 0 0,00 €
2. 7 0 0,00 €
3. 6 + 1 2 875,90 €
4. 6 3 681,30 €
5. 5 + 1 27 86,50 €
6. 5 93 25,10 €
7. 4 + 1 290 13,00 €
8. 4 1411 7,20 €
9. 3 + 1 1537 5,10 €
10. 2 + 1 4101 3,50 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.