Výsledky žrebovania

43. stávkový týždeň dátum žrebovania: 21. október 2014 (utorok)

Euromilióny Jackpot: 7 097 675,55 €

Vyžrebované čísla:

6 7 9 16 23 25 29 1

Vyžrebované čísla podľa poradia:

16, 9, 29, 23, 25, 7, 6, 1

225 625,20 €

7 183 561,35 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
1. 7 + 1 0 0,00 €
2. 7 0 0,00 €
3. 6 + 1 1 3 384,30 €
4. 6 9 438,70 €
5. 5 + 1 30 150,40 €
6. 5 212 21,20 €
7. 4 + 1 573 12,70 €
8. 4 3193 6,10 €
9. 3 + 1 3446 4,40 €
10. 2 + 1 9210 3,00 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 eur do 1 000,00 eur môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.