Informácie pre žiadateľov

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. (ďalej aj len ako “TIPOS“, “spoločnosť TIPOS“) každoročne podporuje množstvo projektov zo športovej, kultúrnej, vzdelávacej alebo sociálnej oblasti. Bolo to tak aj v roku 2020, kedy TIPOS podporil a stal sa partnerom rôznych podujatí alebo sponzorom slovenských športových klubov, profesionálnych športovcov, či mladých talentov.

Rovnako spoločnosť poskytla viacero finančných darov pre zmysluplnú činnosť jednotlivcov a občianskych združení v rôznych oblastiach spoločenského života.