Spoločenská zodpovednosť

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. odvádza do štátneho rozpočtu odvody podľa zákona o hazardných hrách. Prostriedky odvedené do štátneho rozpočtu sú následne prerozdeľované na všeobecne prospešné účely, ktorými sú najmä podpora športu, poskytovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti, humanitárnej starostlivosti, vzdelávania, ochrany životného prostredia a tiež podpora umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít.

Spoločnosť TIPOS poskytuje zodpovedným spôsobom atraktívne hráčske prostredie a hry pre občanov Slovenskej republiky. Hodnoty spoločnosti TIPOS, na ktorých stavia svoje pôsobenie na trhu, sú: rovnosť šancí, fair play, dôvera a integrita, rešpekt, bezúhonnosť, odbornosť a inovácie.

Hlavným zámerom spoločnosti TIPOS je výrazne sa profilovať ako stabilná, dynamická a dôveryhodná spoločnosť, ktorá vytvára zdroje na podporu dobrých projektov.

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., odviedla v rokoch 1993 - 2020 na všeobecne prospešné služby sumu vo výške viac ako 675 416 953 €.

Naše významné partnerstvá: