Detail objednávky

Identifikačný údaj objednávky: Názov dodávateľa: Celková hodnota plnenia: Dátum vyhotovenia objednávky:
VOB19521 RELIA, s.r.o. Trnavská 80, Bratislava
IČO: 31369308
160,00€ bez DPH 31.10.2019
Popis objednaného plnenia: Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2019 a Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1.1.2020
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Ing. Barczi Ján