Detail objednávky

Identifikačný údaj objednávky: Názov dodávateľa: Celková hodnota plnenia: Dátum vyhotovenia objednávky:
VOB19507 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava
IČO: 35900831
158,00€ s DPH 23.10.2019
Popis objednaného plnenia: seminár "Odpisovanie dlhodobého majetku v zmysle novelizačných predpisov učinných od 1.1.2019 a 2020"
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Ing. Barczi Ján