Detail objednávky

Identifikačný údaj objednávky: Názov dodávateľa: Celková hodnota plnenia: Dátum vyhotovenia objednávky:
VOB19446 MS-STAV Brezno, s. r. o. Hrádza 131/114, Michalová
IČO: 52562425
3 420,00€ bez DPH 19.09.2019
Popis objednaného plnenia: 2x Hygienicky náter s penetráciou, vyspravenie
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Ing. Barczi Ján