Detail objednávky

Identifikačný údaj objednávky: Názov dodávateľa: Celková hodnota plnenia: Dátum vyhotovenia objednávky:
VOB19444 MS-STAV Brezno, s. r. o. Hrádza 131/114, Michalová
IČO: 52562425
2 625,00€ bez DPH 19.09.2019
Popis objednaného plnenia: Odstránenie starých, dodanie a pokládka nových kobercov s nalepením soklov po obvode miestností podľa rozpisu:
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Ing. Barczi Ján