Detail objednávky

Identifikačný údaj objednávky: Názov dodávateľa: Celková hodnota plnenia: Dátum vyhotovenia objednávky:
VOB19457 PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. Námestie 1. mája 18, Bratislava
IČO: 35739347
43 000,00€ bez DPH 24.09.2019
Číslo zmluvy: 2019/026
Popis objednaného plnenia: Štúdia realizovateľnosti rozšírenia kompexného informačného systému
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Ing. Barczi Ján