Detail objednávky

Identifikačný údaj objednávky: Názov dodávateľa: Celková hodnota plnenia: Dátum vyhotovenia objednávky:
VOB19403 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava
IČO: 35900831
123,34€ bez DPH 30.08.2019
Popis objednaného plnenia: seminár "Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov (vlastného imania) v roku 2019"
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Ing. Barczi Ján