Detail objednávky

Identifikačný údaj objednávky: Názov dodávateľa: Celková hodnota plnenia: Dátum vyhotovenia objednávky:
VOB19395 Falck Healthcare a. s. Galvániho 7/D, Bratislava
IČO: 44571747
210,00€ s DPH 30.08.2019
Číslo zmluvy: 2017/143
Popis objednaného plnenia: Komplexná lekárska preventívna prehliadka – muž do 45 rokov
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Ing. Barczi Ján