Detail objednávky

Identifikačný údaj objednávky: Názov dodávateľa: Celková hodnota plnenia: Dátum vyhotovenia objednávky:
VOB19353 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava
IČO: 35900831
65,83€ bez DPH 17.07.2019
Popis objednaného plnenia: seminár "Autoprevádzka v roku 2019"
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Ing. Barczi Ján