Detail objednávky

Identifikačný údaj objednávky: Názov dodávateľa: Celková hodnota plnenia: Dátum vyhotovenia objednávky:
VOB19340 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a P.O.BOX 7, Bratislava 48
IČO: 31444873
40 000,00€ bez DPH 04.07.2019
Popis objednaného plnenia: Vysielanie reklamných spotov a sponzorských odkazov na číselnú lotériu Eurojackpot v televíznych programových službách vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o. v priebehu augusta 2019
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Ing. Barczi Ján