Detail objednávky

Identifikačný údaj objednávky: Názov dodávateľa: Celková hodnota plnenia: Dátum vyhotovenia objednávky:
VOB19336 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. J. Stanislava 1, Bratislava 4
IČO: 35859857
20,00€ bez DPH 03.07.2019
Popis objednaného plnenia: školenie §20 - Poučená osoba
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Ing. Barczi Ján