Detail objednávky

Identifikačný údaj objednávky: Názov dodávateľa: Celková hodnota plnenia: Dátum vyhotovenia objednávky:
VOB19230 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava
IČO: 151866
194,34€ s DPH 07.05.2019
Popis objednaného plnenia: Vypracovanie znaleckého posudku na základe expertízy vzoriek žrebov 10x #1916
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Ing. Barczi Ján