Detail objednávky

Identifikačný údaj objednávky: Názov dodávateľa: Celková hodnota plnenia: Dátum vyhotovenia objednávky:
VOB19249 PROXEN group s.r.o. Trnavská 1371/17, Bratislava
IČO: 44544219
220,00€ bez DPH 15.05.2019
Popis objednaného plnenia: Servisný výjazd - presun kamery
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Ing. Barczi Ján