Detail objednávky

Identifikačný údaj objednávky: Názov dodávateľa: Celková hodnota plnenia: Dátum vyhotovenia objednávky:
VOB19201 OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A, Bratislava
IČO: 47139200
90,00€ bez DPH 26.04.2019
Popis objednaného plnenia: Aplikácia zákona o verejnom obstáravaní
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Ing. Barczi Ján