Detail objednávky

Identifikačný údaj objednávky: Názov dodávateľa: Celková hodnota plnenia: Dátum vyhotovenia objednávky:
VOB19188 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a P.O.BOX 7, Bratislava 48
IČO: 31444873
60 000,00€ bez DPH 12.04.2019
Popis objednaného plnenia: Vysielanie reklamných spotov na číselnú lotériu LOTO v televíznych programových službách vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o. v priebehu mája 2019
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Ing. Barczi Ján