Detail objednávky

Identifikačný údaj objednávky: Názov dodávateľa: Celková hodnota plnenia: Dátum vyhotovenia objednávky:
VOB19176 KKG NEMEC SK, s.r.o. Roľnícka 65, Bratislava
IČO: 46168435
250,60€ bez DPH 09.04.2019
Popis objednaného plnenia: Servis klimatizacie Midea
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Ing. Barczi Ján