Detail objednávky

Identifikačný údaj objednávky: Názov dodávateľa: Celková hodnota plnenia: Dátum vyhotovenia objednávky:
VOB19053 INTRAM s.r.o. Bočná 92, Bratislava
IČO: 17324211
220,00€ bez DPH 30.01.2019
Popis objednaného plnenia: revízia kotolne - detektora plynu s vystavením protokolu
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Ing. Barczi Ján