Detail objednávky

Identifikačný údaj objednávky: Názov dodávateľa: Celková hodnota plnenia: Dátum vyhotovenia objednávky:
VOB19152 Agentúra AC, s.r.o. Odborárske nám. 3, Bratislava
IČO: 35765054
74,00€ bez DPH 28.03.2019
Číslo zmluvy: MZ 1452/2007
Popis objednaného plnenia: Úradný preklad zo SJ do AJ
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Ing. Barczi Ján