Detail objednávky

Identifikačný údaj objednávky: Názov dodávateľa: Celková hodnota plnenia: Dátum vyhotovenia objednávky:
VOB19099 Deloitte Advisory s.r.o. Digital Park II Einsteinova 23, Bratislava
IČO: 35946067
370,00€ bez DPH 22.02.2019
Popis objednaného plnenia: účasť na konferencii European Compliance Forum 2019
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Ing. Barczi Ján