Detail objednávky

Identifikačný údaj objednávky: Názov dodávateľa: Celková hodnota plnenia: Dátum vyhotovenia objednávky:
VOB19078 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a P.O.BOX 7, Bratislava 48
IČO: 31444873
50 000,00€ bez DPH 14.02.2019
Popis objednaného plnenia: Vysielanie reklamných spotov na číselnú lotériu LOTO v televíznych programových službách vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o. v priebehu marca 2019
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Ing. Barczi Ján
Mgr. Bohoš Martin