Detail objednávky

Identifikačný údaj objednávky: Názov dodávateľa: Celková hodnota plnenia: Dátum vyhotovenia objednávky:
VOB19079 Centrum účelových zariadení Rekreačná 13, Piešťany
IČO: 42137004
87,00€ s DPH 15.02.2019
Popis objednaného plnenia: školenie "Novela zákona o VO"
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Ing. Barczi Ján