Detail objednávky

Identifikačný údaj objednávky: Názov dodávateľa: Celková hodnota plnenia: Dátum vyhotovenia objednávky:
VOB19041 Slovenská spoločnosť pre kvalitu Šoltésovej 14, Bratislava
IČO: 37801112
200,00€ bez DPH 23.01.2019
Popis objednaného plnenia: školenie "Systém manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001:2016"
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Ing. Barczi Ján