Hovorca

Sídlo

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
Brečtanová 1, P.O.Box 43
830 07 Bratislava 37

Hovorkyňa

Mgr. Ivana Skokanová
Mobil: +421 908 191 203
Fax: +421 2 59 419 260
E-mail: hovorca@tipos.sk
Dátum: 27. 11. 2020 copyright © 2008 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.