Výsledky žrebovania

43. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 24. október 2020

Vyžrebované čísla:

6 7 9 18 19 20 24 25 26 33 47 50 52 55 56 59 63 65 75 79

Vyžrebované čísla podľa poradia:

25, 79, 19, 59, 65, 47, 63, 9, 33, 56, 6, 18, 26, 7, 50, 55, 20, 75, 24, 52

Keno Plus číslo:52

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 21428 23 949,30 € 5089 9 311,40 €
9 2477 2 795,40 € 593 1 122,60 €
8 5681 6 155,10 € 1958 2 509,80 €
7 4634 4 904,10 € 1503 1 640,40 €
6 5597 6 662,70 € 3036 2 417,70 €
5 1343 1 909,20 € 278 786,30 €
4 616 1 094,40 € 65 371,70 €
3 268 420,90 € 62 148,50 €
2 154 251,70 € 17 90,60 €
1 86 208,80 € 20 56,40 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktorejkoľvek prevádzke, ktorá je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € (vrátane) sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek prevádzke online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek prevádzka online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných prevádzkach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sú vyplácané výlučne v sídle prevádzkovateľa.

   
   
 

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktorejkoľvek prevádzke, ktorá je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00  (vrátane) sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek prevádzke online. Výhry v rozpätí od 35,00  do 1 000,00  môže vyplatiť ktorákoľvek prevádzka online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00  môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných prevádzkach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00  sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.
Dátum: 25. 10. 2020 copyright © 2008 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.