Výsledky žrebovania

22. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 27. máj 2020

Vyžrebované čísla:

8 11 16 17 25 28 34 39 40 43 50 53 55 57 63 69 70 71 76 78

Vyžrebované čísla podľa poradia:

16, 50, 28, 34, 11, 69, 70, 40, 25, 53, 63, 78, 8, 17, 76, 71, 39, 43, 55, 57

Keno Plus číslo:57

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 23082 27 162,90 € 5550 7 843,20 €
9 2709 3 207,30 € 597 775,50 €
8 6370 7 312,80 € 2247 2 363,10 €
7 5290 5 796,30 € 1795 1 731,90 €
6 6171 7 469,10 € 3552 3 594,90 €
5 1733 2 516,10 € 268 682,20 €
4 740 1 199,40 € 75 377,10 €
3 362 699,00 € 74 267,90 €
2 199 450,90 € 18 69,60 €
1 88 135,90 € 21 31,20 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktorejkoľvek prevádzke, ktorá je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € (vrátane) sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek prevádzke online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek prevádzka online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných prevádzkach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sú vyplácané výlučne v sídle prevádzkovateľa.

   
   
 

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktorejkoľvek prevádzke, ktorá je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00  (vrátane) sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek prevádzke online. Výhry v rozpätí od 35,00  do 1 000,00  môže vyplatiť ktorákoľvek prevádzka online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00  môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných prevádzkach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00  sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.
Dátum: 28. 5. 2020 copyright © 2008 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.