Výsledky žrebovania

2. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 17. január 2021

Vyžrebované čísla:

7 10 11 17 21 27 31 33 39 42 43 44 46 52 55 56 59 64 67 71

Vyžrebované čísla podľa poradia:

17, 21, 39, 46, 44, 11, 10, 64, 27, 67, 31, 59, 43, 52, 7, 56, 55, 71, 33, 42

Keno Plus číslo:42

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 21619 26 061,30 € 5220 9 291,30 €
9 2533 2 876,40 € 618 881,70 €
8 5796 6 943,50 € 2224 3 709,20 €
7 4887 5 282,10 € 1683 1 854,60 €
6 5836 7 378,20 € 3319 2 860,20 €
5 1547 2 379,90 € 302 1 263,00 €
4 701 1 272,60 € 60 801,30 €
3 305 558,60 € 55 172,80 €
2 195 333,30 € 20 122,40 €
1 121 160,50 € 54 64,80 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky si môžete nechať skontrolovať na ktoromkoľvek predajnom mieste, ktoré je vybavené systémom online.

   
   
 

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktorejkoľvek prevádzke, ktorá je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00  (vrátane) sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek prevádzke online. Výhry v rozpätí od 35,00  do 1 000,00  môže vyplatiť ktorákoľvek prevádzka online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00  môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných prevádzkach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00  sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.
Dátum: 17. 1. 2021 copyright © 2008 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.