Spoločenská zodpovednosť

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822 je obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 499/B, ktorá prevádzkuje číselné lotérie, lotériu dokladov o prijatí tržby vyhotovených elektronickou registračnou pokladnicou a hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu tvoriace štátnu lotériu podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách").

Spoločnosť TIPOS odvádza do štátneho rozpočtu odvody podľa zákona o hazardných hrách. Prostriedky odvedené do štátneho rozpočtu sú následne prerozdeľované na všeobecne prospešné účely, ktorými sú najmä podpora športu, podpora umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít, poskytovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti, humanitárnej starostlivosti, vzdelávania a ochrana životného prostredia.

Spoločnosť TIPOS poskytuje zodpovedným spôsobom atraktívne hráčske prostredie a hry pre občanov Slovenskej republiky. Hodnoty spoločnosti TIPOS, na ktorých stavia svoje pôsobenie na trhu sú: rovnosť šancí, fair play, dôvera a integrita, rešpekt, bezúhonnosť, odbornosť a inovácie.

Hlavným zámerom spoločnosti TIPOS je výrazne sa profilovať ako stabilná, dynamická a dôveryhodná spoločnosť, ktorá vytvára zdroje na podporu dobrých vecí.

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., odviedla v rokoch 1993 - 2018 na všeobecne prospešné služby sumu vo výške viac ako 581 895 454 €.

Stratégia darcovstva TIPOS-u

Žiadosť o dar

Žiadosť o poskytnutie sponzorskéhoCrazy Spiny
Rozdeľ si bonus 20 000 €