Právna ochrana

Kopírovanie, distribúcia a akákoľvek forma publikovania alebo iného používania textových a grafických materiálov spracovaných na stránke www.tipos.sk, ako aj na všetkých jej podstránkach je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. podľa zákona 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení a zákona 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Akékoľvek otázky týkajúce sa podmienok a možností kopírovania a ďalšieho šírenia týchto materiálov konzultujte s Odborom marketingu a TIPOS TV, tel. +421 2 59419 111, fax +421 2 54791 576.

Všetky informácie vrátane vyžrebovaných čísiel publikované na www.tipos.sk a jej podstránkach majú informatívny charakter a sú zverejňované bez záruky. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by vznikli použitím týchto informácií.
Dátum: 22. 9. 2020 copyright © 2008 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.