Výška prémie v loto je 30 000 000,- Sk

(11. 11. 2005)
Rozhodnutie č. 8
generálneho riaditeľa spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Bratislava

o vyhlásení

PRÉMIOVEJ HRY
v číselnej lotérií LOTO a doplnkovej hre JOKER

Článok I.
V súlade s ustanovením § 3 ods. 21) I. časti Herného plánu číselných lotérií a stávkovej hry prevádzkovaných spoločnosťou TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Bratislava

vyhlasujem

konanie Prémiovej hry v číselnej lotérií LOTO a doplnkovej hre JOKER s nasledovným podmienkami:

Článok II.
Výška prémie a prémiové obdobie

Výška prémie (prémiová výherná kvóta) sa stanovuje na 30 000 000,- Sk.
Prémiové obdobie je vyhlásené od 28. novembra 2005 (pondelok) do 16. apríla 2006 (nedeľa).

Článok III.
Herné prémiové kritéria

Prémiovej hry sa automaticky zúčastňujú všetky stávky číselnej lotérie LOTO, ktoré majú súčasne uzatvorenú stávku aj v doplnkovej hre JOKER a sú platné na ktorékoľvek zo žrebovaní uskutočnených v prémiovom období za predpokladu, že stávka obsahuje minimálne 6 (šesť) uzatvorených tipov (stĺpcov). Prvé žrebovanie prémiového obdobia sa uskutoční v stredu 30. novembra 2005 a posledné žrebovanie prémiového obdobia v nedeľu 16. apríla 2006.

Článok IV.
Prémiová výhra

Vznik nároku na výhru v prémiovej hre sa riadi ustanoveniami § 3 ods. 14) až 21) I. časti Herného plánu číselných lotérií a stávkovej hry prevádzkovaných spoločnosťou TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. Nárok na výplatu výhry v prémiovej hre uplatňuje výherca priamo v sídle spoločnosti TIPOS, a.s., Brečtanová 1, Bratislava.

V Bratislave, 4.11.2005

Ing. Stanislav Žiačik,v.r.
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Herny plán loto a joker

Naspät


Dátum: 15. 8. 2020 copyright © 2008 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.