Spoločnosť TIPOS získala certifikát zodpovedného hrania

(10. 08. 2009)

Spoločnosť TIPOS splnila kritériá na získanie medzinárodného certifikátu prvého stupňa Zodpovedného hrania (Responsible Gaming Framework).

Medzinárodný certifikát prvého stupňa Zodpovedného hrania (Responsible Gaming Framework) jej bol udelený Svetovou lotériovou asociáciou (WLA). Tieto zásady ratifikovalo 60 lotériových spoločností na kongrese Európskej lotériovej spoločnosti (EL) v Istanbule v júni 2009.

Spoločnosť TIPOS prijala zásady zodpovedného hrania už v roku 2007, kedy podpísala v Budapešti Štandardy zodpovedného hrania spolu s ostatnými členmi EL. Cieľom spoločnosti je postupná aplikácia jednotlivých zásad do všetkých oblastí spojených s prevádzkovaním hier.

Podpísaním dokumentu vyjadrili lotériové spoločnosti potrebu venovať sa problematike týkajúcej sa zodpovedného hrania a riešeniu problémov spojených s problémovým hraním. Cieľom je vytvorenie a udržanie bezpečného hráčskeho prostredia a minimalizovanie negatívneho dopadu na spoločnosť, predovšetkým na tzv. rizikové skupiny obyvateľstva.

Tipos národná lotériová spoločnosť, a.s., sa podieľa v spolupráci so zainteresovanými spoločnosťami a organizáciami na vytváraní a rozvíjaní programov na ochranu hráčov a projektov podporujúcich zodpovedné hranie. Jednotlivé zásady spoločnosť postupne realizuje a uvádza do praxe. Ide o výskum, školenie zamestnancov a priamych predajcov, dodržiavanie zásad pri tvorbe nových produktov, kontrola predajnej siete, aplikácia zásad v oblasti marketingu a reklamy, vzdelávanie hráčov, spolupráca s organizáciami, ktoré sa venujú liečbe problémových hráčov, zapojenie zainteresovaných strán a podávanie správ o činnosti.

Naspät

Týždenne rozdávame 1 000 €
Maxi Turnaj
Vstupný bonus 1 050 € + 280 spinov