Výsledky žrebovania

41. stávkový týždeň dátum žrebovania: 13. október 2019 (nedeľa)

Joker Jackpot: 0,00 €

Vyžrebované čísla:

3 0 0 4 2 4

69 194,50 €

80 883,20 €

Poradie Výherné čísla Počet výhier Výška výhry
I. 300424 1 63 541,70 €
II. 00424 1 3 300,00 €
III. 0424 18 330,00 €
IV. 424 115 33,00 €
V. 24 1305 3,30 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.


Dátum: 15. 10. 2019 copyright © 2008 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.