Výsledky žrebovania

21. stávkový týždeň dátum žrebovania: 28. máj 2017 (nedeľa)

Joker Jackpot: 0,00 €

Vyžrebované čísla:

5 0 2 3 1 5

54 074,80 €

165 943,40 €

Poradie Výherné čísla Počet výhier Výška výhry
I. 502315 1 151 928,30 €
II. 02315 1 3 300,00 €
III. 2315 9 330,00 €
IV. 315 115 33,00 €
V. 15 1197 3,30 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí od 35,00 EUR do 1 000,00 EUR môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.


Dátum: 28. 5. 2017 copyright © 2008 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.