Výsledky žrebovania

49. stávkový týždeň dátum žrebovania: 4. december 2019 (streda)

Joker Jackpot: 216 399,55 €

Vyžrebované čísla:

4 1 2 4 1 2

60 263,00 €

227 890,15 €

Poradie Výherné čísla Počet výhier Výška výhry
I. 412412 0 0,00 €
II. 12412 0 3 300,00 €
III. 2412 13 330,00 €
IV. 412 110 33,00 €
V. 12 1082 3,30 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktorejkoľvek prevádzke, ktorá je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € (vrátane) sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek prevádzke online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek prevádzka online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných prevádzkach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sú vyplácané výlučne v sídle prevádzkovateľa.


Dátum: 8. 12. 2019 copyright © 2008 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.