Zverejňovanie objednávok

Identifikačný údaj objednávky: Dátum vyhotovenia objednávky:
VOB20026 22.01.2020
VOB20022 21.01.2020
VOB20023 21.01.2020
VOB20021 21.01.2020
VOB20025 21.01.2020
VOB20020 21.01.2020
VOB20018 20.01.2020
VOB20019 20.01.2020
VOB20012 15.01.2020
VOB20014 15.01.2020
VOB20011 14.01.2020
VOB20010 13.01.2020
VOB20009 10.01.2020
VOB20006 09.01.2020
VOB20008 09.01.2020
VOB20007 09.01.2020
VOB20003 08.01.2020
VOB20005 08.01.2020
VOB20004 08.01.2020
VOB20001 03.01.2020