Výsledky žrebovania

34. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 25. august 2019

Vyžrebované čísla:

2 3 12 15 17 19 20 21 24 28 35 37 38 41 48 55 56 59 74 79

Vyžrebované čísla podľa poradia:

17, 2, 24, 37, 56, 79, 74, 19, 59, 15, 12, 21, 48, 55, 41, 38, 35, 28, 20, 3

Keno Plus číslo:3

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 22300 24 952,80 € 7087 12 561,00 €
9 2700 3 096,00 € 760 1 272,00 €
8 5899 6 582,90 € 2363 3 233,40 €
7 4755 4 827,60 € 1745 2 402,70 €
6 5469 6 657,90 € 3346 5 524,20 €
5 1400 1 854,90 € 337 1 010,40 €
4 651 989,70 € 103 655,80 €
3 287 462,90 € 96 451,20 €
2 155 279,60 € 26 117,60 €
1 69 155,70 € 25 70,20 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.

   
   
  Všetky uvedené informácie sú bez záruky.

Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Váš tiket si môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 € sa vyplácajú v ktorejkoľvek zberni vybavenej systémom ON LINE. Výhry v rozpätí od 35,01 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa, ak má k dispozícií potrebnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 €k môžu byť vyplatené vo vybraných zberniach alebo priamo v sídle spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. Zoznam vybraných zberní je k nahliadnutiu v každej zberni. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne len v sídle spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava.
Dátum: 26. 8. 2019 copyright © 2008 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.