Výsledky žrebovania

13. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 28. marec 2020

Vyžrebované čísla:

5 6 9 13 15 18 19 21 22 23 27 29 34 41 43 45 54 67 69 73

Vyžrebované čísla podľa poradia:

67, 5, 27, 13, 45, 19, 29, 69, 18, 22, 41, 54, 23, 15, 9, 6, 73, 21, 34, 43

Keno Plus číslo:43

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 19065 22 038,90 € 5485 19 529,10 €
9 2376 2 645,70 € 633 1 275,00 €
8 5152 5 862,90 € 2170 3 438,00 €
7 4150 4 507,50 € 1519 2 234,40 €
6 5023 6 037,20 € 3086 3 745,50 €
5 1282 1 766,40 € 305 960,00 €
4 603 991,50 € 81 434,70 €
3 231 341,10 € 80 239,40 €
2 133 238,80 € 18 60,00 €
1 68 106,20 € 44 36,00 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktorejkoľvek prevádzke, ktorá je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € (vrátane) sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek prevádzke online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek prevádzka online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných prevádzkach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sú vyplácané výlučne v sídle prevádzkovateľa.

   
   
 

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktorejkoľvek prevádzke, ktorá je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00  (vrátane) sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek prevádzke online. Výhry v rozpätí od 35,00  do 1 000,00  môže vyplatiť ktorákoľvek prevádzka online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00  môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných prevádzkach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00  sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.
Dátum: 29. 3. 2020 copyright © 2008 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.