Výsledky žrebovania

17. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 22. apríl 2019

Vyžrebované čísla:

4 5 6 10 27 30 31 32 44 45 46 51 55 58 62 63 65 69 70 79

Vyžrebované čísla podľa poradia:

6, 27, 51, 65, 10, 45, 32, 30, 5, 69, 44, 4, 55, 70, 63, 46, 62, 79, 58, 31

Keno Plus číslo:31

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 17384 17 106,60 € 3640 8 516,10 €
9 1899 1 825,20 € 385 380,40 €
8 4332 4 168,20 € 1369 1 142,70 €
7 3319 3 093,90 € 977 842,10 €
6 3670 3 770,10 € 1897 1 366,80 €
5 837 994,80 € 129 250,20 €
4 377 450,30 € 27 143,40 €
3 160 201,30 € 51 72,00 €
2 80 163,20 € 5 27,60 €
1 39 32,70 € 5 3,60 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.

   
   
  Všetky uvedené informácie sú bez záruky.

Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Váš tiket si môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 € sa vyplácajú v ktorejkoľvek zberni vybavenej systémom ON LINE. Výhry v rozpätí od 35,01 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa, ak má k dispozícií potrebnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 €k môžu byť vyplatené vo vybraných zberniach alebo priamo v sídle spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. Zoznam vybraných zberní je k nahliadnutiu v každej zberni. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne len v sídle spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava.
Dátum: 22. 4. 2019 copyright © 2008 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.