Výsledky žrebovania

46. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 12. november 2019

Vyžrebované čísla:

4 13 15 24 31 33 36 39 43 47 52 60 61 63 65 67 68 69 77 78

Vyžrebované čísla podľa poradia:

68, 31, 78, 69, 33, 15, 13, 67, 61, 60, 4, 63, 47, 39, 52, 77, 43, 65, 24, 36

Keno Plus číslo:36

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 23916 27 556,50 € 6025 10 171,80 €
9 2943 3 356,40 € 758 2 099,40 €
8 6528 7 668,90 € 2355 2 702,70 €
7 5323 5 658,00 € 1993 2 565,30 €
6 6262 7 221,90 € 3699 3 465,30 €
5 1661 2 420,40 € 318 962,70 €
4 740 1 206,30 € 63 465,90 €
3 351 527,40 € 89 162,30 €
2 201 427,20 € 27 325,20 €
1 84 203,70 € 23 57,60 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.

   
   
  Všetky uvedené informácie sú bez záruky.

Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Váš tiket si môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 € sa vyplácajú v ktorejkoľvek zberni vybavenej systémom ON LINE. Výhry v rozpätí od 35,01 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa, ak má k dispozícií potrebnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 €k môžu byť vyplatené vo vybraných zberniach alebo priamo v sídle spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. Zoznam vybraných zberní je k nahliadnutiu v každej zberni. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne len v sídle spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava.
Dátum: 13. 11. 2019 copyright © 2008 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.