Výsledky žrebovania

26. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 25. jún 2019

Vyžrebované čísla:

3 8 10 13 18 24 31 33 42 45 47 48 54 55 58 68 71 73 75 78

Vyžrebované čísla podľa poradia:

68, 73, 33, 71, 54, 13, 78, 8, 10, 48, 24, 31, 42, 3, 75, 45, 18, 58, 55, 47

Keno Plus číslo:47

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 23951 27 170,10 € 6038 10 707,90 €
9 2818 3 237,30 € 584 1 504,50 €
8 6424 7 219,80 € 2429 3 636,30 €
7 5397 5 739,30 € 1901 2 099,40 €
6 6317 7 557,90 € 3635 3 811,80 €
5 1592 2 172,00 € 313 674,70 €
4 770 1 087,20 € 69 465,90 €
3 320 464,40 € 72 148,80 €
2 208 319,80 € 19 94,80 €
1 93 131,10 € 32 34,80 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.

   
   
  Všetky uvedené informácie sú bez záruky.

Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Váš tiket si môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 € sa vyplácajú v ktorejkoľvek zberni vybavenej systémom ON LINE. Výhry v rozpätí od 35,01 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa, ak má k dispozícií potrebnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 €k môžu byť vyplatené vo vybraných zberniach alebo priamo v sídle spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. Zoznam vybraných zberní je k nahliadnutiu v každej zberni. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne len v sídle spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava.
Dátum: 26. 6. 2019 copyright © 2008 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.