Výsledky žrebovania

4. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 23. január 2020

Vyžrebované čísla:

2 4 8 18 19 22 23 34 44 45 47 50 51 54 55 59 64 68 76 80

Vyžrebované čísla podľa poradia:

55, 51, 19, 8, 34, 59, 18, 68, 50, 4, 64, 47, 45, 2, 22, 23, 54, 76, 44, 80

Keno Plus číslo:80

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 25525 29 893,50 € 7255 13 586,10 €
9 3155 3 557,40 € 803 1 299,60 €
8 6912 8 409,60 € 2582 3 654,60 €
7 5874 6 468,90 € 2127 2 927,70 €
6 6858 8 382,60 € 4249 4 144,80 €
5 1886 2 799,30 € 439 1 515,30 €
4 868 1 311,60 € 124 785,10 €
3 356 561,60 € 100 423,90 €
2 229 443,10 € 60 480,00 €
1 90 164,10 € 47 116,40 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktorejkoľvek prevádzke, ktorá je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € (vrátane) sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek prevádzke online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek prevádzka online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných prevádzkach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sú vyplácané výlučne v sídle prevádzkovateľa.

   
   
 

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktorejkoľvek prevádzke, ktorá je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00  (vrátane) sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek prevádzke online. Výhry v rozpätí od 35,00  do 1 000,00  môže vyplatiť ktorákoľvek prevádzka online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00  môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných prevádzkach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00  sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.
Dátum: 24. 1. 2020 copyright © 2008 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.