Výsledky žrebovania

8. stávkový týždeň

Keno 10

Dátum žrebovania: 21. február 2019

Vyžrebované čísla:

8 11 16 17 19 20 29 33 37 39 41 44 45 52 56 58 60 64 72 77

Vyžrebované čísla podľa poradia:

44, 39, 33, 52, 64, 17, 45, 41, 72, 56, 20, 11, 19, 77, 8, 16, 60, 29, 37, 58

Keno Plus číslo:58

Počet tipovaných čísiel Počet vkladov Vklady spolu Počet výhercov Výhry spolu
10 26414 30 183,90 € 6106 12 328,20 €
9 3115 3 511,80 € 696 827,10 €
8 7203 8 118,30 € 2378 4 094,70 €
7 6073 6 397,50 € 2060 2 095,20 €
6 6868 7 878,30 € 3742 2 782,50 €
5 1899 2 500,50 € 325 887,40 €
4 915 1 286,10 € 90 592,80 €
3 369 551,40 € 83 189,30 €
2 175 395,70 € 11 51,60 €
1 75 216,60 € 26 116,40 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.

   
   
  Všetky uvedené informácie sú bez záruky.

Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Váš tiket si môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom ON-LINE. Výhry do výšky 35,00 € sa vyplácajú v ktorejkoľvek zberni vybavenej systémom ON LINE. Výhry v rozpätí od 35,01 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa, ak má k dispozícií potrebnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 €k môžu byť vyplatené vo vybraných zberniach alebo priamo v sídle spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. Zoznam vybraných zberní je k nahliadnutiu v každej zberni. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne len v sídle spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava.
Dátum: 22. 2. 2019 copyright © 2008 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.