Označovacie prvky

V súlade s Mandátnou zmluvou, článkom VII, POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, bod 2.5., odsek ee), ff), gg), požadujeme od našich zmluvných partnerov doplniť vybavenie zberní o Označovacie prvky, zosumarizované v nasledovnej prílohe a to s prihliadnutím na exteriérové a interiérové možnosti jednotlivých zberní. V prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte príslušné regionálne stredisko..

Katalóg označovacích prvkov si môžete pozrieť tu.Pre šťastie je tu LOTO!
Horúca novinka!
V piatok hráte o závratné výhry!