Označovacie prvky

V súlade s Mandátnou zmluvou, článkom VII, POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, bod 2.5., odsek ee), ff), gg), požadujeme od našich zmluvných partnerov doplniť vybavenie zberní o Označovacie prvky, zosumarizované v nasledovnej prílohe a to s prihliadnutím na exteriérové a interiérové možnosti jednotlivých zberní. V prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte príslušné regionálne stredisko..

Katalóg označovacích prvkov si môžete pozrieť tu.Hrajte pre šťastie!
Získajte bonus až 2x rýchlejšie!
V piatok hráte o 16 000 000 €!
Lotériový vernostný bonus