Označovacie prvky

V súlade s Mandátnou zmluvou, článkom VII, POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, bod 2.5., odsek ee), ff), gg), požadujeme od našich zmluvných partnerov doplniť vybavenie zberní o Označovacie prvky zosumarizované v nasledovnej prílohe a to s prihliadnutím na exteriérové a interiérové možnosti jednotlivých zberní. V prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte príslušné regionálne stredisko.

Katalóg označovacích prvkov si môžete pozrieť tu.Brand
Tipuj počasie a vyhraj
Uvítací bonus až 1050 €!