Výsledky žrebovania

16. stávkový týždeň dátum žrebovania: 20. apríl 2019 (sobota)

Euromilióny Jackpot: 7 070 343,05 €

Vyžrebované čísla:

7 9 11 15 21 24 32 4

Vyžrebované čísla podľa poradia:

11, 7, 9, 24, 21, 15, 32, 4

206 680,50 €

7 149 200,55 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
1. 7 + 1 0 0,00 €
2. 7 0 0,00 €
3. 6 + 1 1 3 100,20 €
4. 6 9 401,80 €
5. 5 + 1 46 89,80 €
6. 5 236 17,50 €
7. 4 + 1 555 12,10 €
8. 4 2840 6,30 €
9. 3 + 1 3003 4,60 €
10. 2 + 1 7274 3,50 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.