Výsledky žrebovania

34. stávkový týždeň dátum žrebovania: 24. august 2019 (sobota)

Euromilióny Jackpot: 7 913 530,80 €

Vyžrebované čísla:

2 5 6 9 17 24 31 5

Vyžrebované čísla podľa poradia:

6, 9, 31, 5, 24, 17, 2, 5

208 311,00 €

7 989 949,10 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
1. 7 + 1 0 0,00 €
2. 7 0 0,00 €
3. 6 + 1 0 0,00 €
4. 6 10 364,50 €
5. 5 + 1 45 92,50 €
6. 5 224 18,50 €
7. 4 + 1 581 11,60 €
8. 4 2730 6,60 €
9. 3 + 1 3306 4,20 €
10. 2 + 1 8608 3,00 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.


Dátum: 26. 8. 2019 copyright © 2008 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.