Výsledky žrebovania

46. stávkový týždeň dátum žrebovania: 12. november 2019 (utorok)

Euromilióny Jackpot: 8 461 919,35 €

Vyžrebované čísla:

7 9 10 15 16 32 33 3

Vyžrebované čísla podľa poradia:

9, 33, 32, 10, 16, 7, 15, 3

186 523,50 €

8 533 217,45 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
1. 7 + 1 0 0,00 €
2. 7 0 0,00 €
3. 6 + 1 1 2 797,80 €
4. 6 5 652,80 €
5. 5 + 1 26 143,40 €
6. 5 114 32,70 €
7. 4 + 1 435 13,90 €
8. 4 1970 8,20 €
9. 3 + 1 2971 4,20 €
10. 2 + 1 7966 2,90 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.


Dátum: 13. 11. 2019 copyright © 2008 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.