Výsledky žrebovania

25. stávkový týždeň dátum žrebovania: 18. jún 2019 (utorok)

Euromilióny Jackpot: 7 464 264,50 €

Vyžrebované čísla:

2 4 12 16 19 25 27 4

Vyžrebované čísla podľa poradia:

12, 16, 19, 4, 25, 2, 27, 4

174 777,00 €

7 530 979,20 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
1. 7 + 1 0 0,00 €
2. 7 0 0,00 €
3. 6 + 1 1 2 840,10 €
4. 6 1 2 840,10 €
5. 5 + 1 34 102,80 €
6. 5 161 21,70 €
7. 4 + 1 558 10,10 €
8. 4 2531 6,00 €
9. 3 + 1 2614 4,50 €
10. 2 + 1 6312 3,40 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.


Dátum: 19. 6. 2019 copyright © 2008 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.