Výsledky žrebovania

42. stávkový týždeň dátum žrebovania: 15. október 2019 (utorok)

Euromilióny Jackpot: 8 275 566,40 €

Vyžrebované čísla:

5 6 7 10 11 15 22 6

Vyžrebované čísla podľa poradia:

10, 15, 5, 6, 7, 22, 11, 6

184 707,00 €

8 343 721,30 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
1. 7 + 1 0 0,00 €
2. 7 0 0,00 €
3. 6 + 1 0 0,00 €
4. 6 1 3 232,30 €
5. 5 + 1 26 142,00 €
6. 5 126 29,30 €
7. 4 + 1 372 16,10 €
8. 4 2068 7,80 €
9. 3 + 1 2352 5,30 €
10. 2 + 1 6376 3,60 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.


Dátum: 15. 10. 2019 copyright © 2008 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.