Výsledky žrebovania

38. stávkový týždeň dátum žrebovania: 21. september 2019 (sobota)

Euromilióny Jackpot: 8 110 711,90 €

Vyžrebované čísla:

2 3 15 18 24 30 33 4

Vyžrebované čísla podľa poradia:

30, 24, 33, 18, 3, 2, 15, 4

206 709,00 €

8 186 341,70 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
1. 7 + 1 0 0,00 €
2. 7 0 0,00 €
3. 6 + 1 0 0,00 €
4. 6 3 1 205,80 €
5. 5 + 1 36 114,80 €
6. 5 192 21,50 €
7. 4 + 1 494 13,50 €
8. 4 2572 7,00 €
9. 3 + 1 2893 4,80 €
10. 2 + 1 7634 3,30 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.


Dátum: 22. 9. 2019 copyright © 2008 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.