Výsledky žrebovania

8. stávkový týždeň dátum žrebovania: 19. február 2019 (utorok)

Euromilióny Jackpot: 6 656 196,85 €

Vyžrebované čísla:

2 10 12 17 24 25 30 6

Vyžrebované čísla podľa poradia:

10, 2, 30, 17, 25, 12, 24, 6

177 456,00 €

6 721 230,45 €

Poradie Počet uhádnutých čísel Počet výhier Výška výhry
1. 7 + 1 0 0,00 €
2. 7 0 0,00 €
3. 6 + 1 0 0,00 €
4. 6 6 517,50 €
5. 5 + 1 28 126,70 €
6. 5 195 18,20 €
7. 4 + 1 370 15,50 €
8. 4 2400 6,40 €
9. 3 + 1 2035 5,80 €
10. 2 + 1 4985 4,40 €

Všetky uvedené informácie sú bez záruky.
Ak je výška výhry "0,00 €" znamená to, že v príslušnom poradí nebola dosiahnutá žiadna výhra. Vaše potvrdenie o uzatvorení stávky môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek zbernom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35,00 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online. Výhry v rozpätí od 35,00 € do 1 000,00 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500,00 € môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500,00 € sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa.


Dátum: 22. 2. 2019 copyright © 2008 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.